Borgerlig side står samlet mot venstresidens kaoskoalisjon

Trond Helleland på Høyres landsmøte 2019
- Støre har mistet kontroll over venstresiden, sier Trond Helleland. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Når SV og Rødt vokser på målingene blir kontrasten mellom venstresiden og regjeringen større. 
På Høyres landsmøte i helgen holdt parlamentarisk leder Trond Helleland en tale hvor han snakket om forskjellene mellom høyresiden og venstresiden. 

Trond var klar og tydelig i sitt budskap: kontrasten mellom den samlede firepartiregjeringen på den ene siden, og den splittede opposisjonen på den andre kunne ikke vært større. 

Skole

Trond snakket om Høyre store satsing på skole. Lærerutdanningen til en femårig master, karakterkravet 4 i matematikk for å komme inn på lærerstudiet, og fraværsgrensen, var blant de tiltakene han trakk frem.

- Vi leker ikke kunnskapsparti slo Trond fast, før han fortsatte:

- Motstykket til Høyres kunnskapsskole, det er den sosialistiske koseskolen. Hva de røde vil med fraværsgrensen er helt uvisst. Mens SV og Rødt vil fjerne den helt, sier Arbeiderpartiet at joda, de er for fraværsgrensen. Bare ikke denne fraværsgrensen. Mens vi satser på lærerne, vil SV fjerne kompetansekravene til lærerne og kutte en halv milliard til etter- og videreutdanning, sier Trond Helleland.

Arbeidsplasser

Det går bra i norsk næringsliv. Arbeidsplasser skapes, arbeidsledigheten går ned, og andelen nordmenn i arbeid er på vei opp. Dette brukte også Trond tid til å prate om. 

- Vi har ført Norge stødig og godt gjennom det største oljeprisfallet i moderne tid. Optimismen er tilbake i næringslivet, arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år og bedriftene skaper arbeidsplasser og velstand. sa Trond. 

I tiden fremover blir det viktig å legge grunnlaget for at flere lønnsomme bedrifter i privat næringsliv kan etableres og utvides. Da må vi heie på de som skaper arbeidsplasser, og ikke regulere og skatte vekk arbeidsplasser. 

Motsetningen mellom oss og venstresiden på nærings- og arbeidspolitikken ble trukket frem av Trond, som er bekymret for økende næringsfiendtlighet på norsk venstreside.

- Oljenæringen skal politisk legges ned. Oppdrettsnæringen, den eneste næringen som er i nærheten av å konkurrere med oljenæringen på lønnsomhet, skal ilegges så kraftige reguleringer at den ikke lenger er lønnsom. Eksport av forsvarsmateriell skal vi i hvert fall ikke drive med. Gruvedrift er fy. Dersom en næring tjener penger, kan du banne på at det finnes en politiker på venstresiden som vil legge næringen ned. sa han.

Samferdsel

Da Høyre vant valget i 2013, og fikk gjenvalg i 2017, var et viktig løfte å bygge mer vei raskere og billigere. Her har Høyre levert.

- Siden vi tok over har samferdselsbudsjettet økt med 75 prosent. Nye veier bygger raskere, bedre og billigere. Faktisk ligger Nye veier an til å spare mellom 30-50 milliarder! Nye Veier viser at det går an å bygge mer vei for mindre penger! sa Trond. 

Borgerlig samling og sosialistisk kaoskoalisjon

Helleland avsluttet med å påpeke kontrasten mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk. På høyresiden har vi en samlet firepartiregjering, mens det på venstresiden hersker kaos og splid. 

- Senterpartiet skal ha mer vei. SV, Rødt og MDG skal ha mindre. Senterpartiet skal ha mindre bompenger. SV og Rødt skal ha mer. MDG vil nærmest ha en ulv per innbygger, Senterpartiet har nullvisjon i ulvepolitikken. SV, Rødt og MDG skal legge ned oljenæringen, og får støtte fra AUF. Arbeiderpartiet skifter standpunkt i oljepolitikken avhengig av hvilken representant du spør, og på hvilken dag. Avgiftene skal opp, sier SV, Rødt, MDG og Arbeiderpartiet, mens Senterpartiet vil ha avgiftene ned. Senterpartiet skal ha streng innvandringspolitikk, Arbeiderpartiet vet ikke hva de mener om innvandring, og Rødt skal ta inn 200 000 flyktninger på ti år. sa Helleland før han la til 

- Jonas Gahr Støre lar Rødt vokse. Han har mistet kontroll over venstresiden. Kjære landsmøte, dette er en kaoskoalisjon!, avsluttet Trond Helleland.

Du kan se hele talen her
 
Trond Helleland holder innlegg på Høyres landsmøte 2019.