Bredbånd: Astrup vil ha bedre konkurranse om fibernett.

Digitaliseringsminister Nicolai Astrup foran jordklode
Vi skal sette enda høyere mål for bredbåndsdekningen, sier Astrup.
Raskt internett er ingen selvfølge. Selv om snart 90 prosent av norske husholdninger har tilbud om høyhastighets internett, har mange bare én leverandør å velge mellom. Mangel på konkurranse kan bli dyrt for oss forbrukere.  
-Folk skal få raskt bredbånd til en fornuftig pris. For å få til dette trenger vi bedre konkurranse, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Og legger til: 

- Gode og sikre mobil- og bredbåndsnett er selve grunnmuren og en forutsetning for at vi skal lykkes med digitalisering både i offentlig og privat sektor. Derfor vil vi lage en egen stortingsmelding om markedet for elektronisk kommunikasjon (ekom), sier Astrup. 

Raskt bredbånd til flere

Regjeringen har satt et ambisiøst mål om at 90 prosent av norske husstander skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd (over 100 megabit per sekund) innen utgangen av 2020. Målet ble forankret i den forrige stortingsmeldingen om regjeringens IKT-politikk – Digital Agenda. 

Det har vært en formidabel utvikling etter at regjeringen tiltrådte i 2013, og vi ligger derfor godt an til å nå målet. I dag har 86 prosent av husstandene tilgang på høyhastighetsbredbånd, mot bare 63 prosent i 2013. Veksten har vært størst i spredtbygde strøk, der hadde kun 11 prosent av husstandene tilgang på fiber i 2013.

-Vi har kommet langt, men skal ikke gi oss ennå. Nå er det på tide å sette enda høyere mål for bredbåndsdekningen, sier Astrup.

Han mener tilgang til internett er blitt grunnleggende infrastruktur, nesten på linje med strøm og vann.

– Vi har også sendt ut et forslag på høring der vi foreslår å innføre leveringsplikt på bredbånd, avslutter Astrup.