Eldre med demens som bor hjemme skal få GPS-alarm

Erna Solberg på fiskebryggen i Kristiansand sommeren 2017. Foto: Cecilie V. Jensen
Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg vil tilby GPS-alarm for eldre med demens som bor hjemme i de kommunene hvor vi vinner valget.
En stemme til Høyre er en stemme for tilbud om GPS-alarm til alle eldre med demens som bor hjemme. Slik blir det tryggere for de eldre å bo hjemme, og de pårørende får mer sikkerhet i hverdagen.
Lokalvalget handler om de nære tingene, som omsorgen vi gir til de eldre. Kommunene har ansvaret når stadig flere eldre kommer til å bo hjemme i fremtiden, men det byr også på utfordringer. 
 
- De fleste 80 – 90 åringene bor hjemme og vil bo hjemme lengst mulig. Det er bra. Men det er klart at når man blir eldre, blir ofte også helsen dårligere. Flere opplever å få demens. Dette er noe som ofte går hardt inn på nærmeste pårørende og familie, sier Solberg.

Gjør det mulig å bo hjemme

Det er 77 000 personer med demens i Norge. Fra 2015-2018 økte antall personer med en GPS-alarm fra 65 til 1 141. Nå vil statsminister og Høyre-leder Erna Solberg at kommuner der Høyre vinner valget skal gi tilbud om slik alarm til alle eldre med demens som bor hjemme.
 
- Et slik tilbud vil gjøre det mulig for flere å bo hjemme lengre. Det er bra både for de pårørende og de eldre, men må skje i henhold til det strenge lovverket vi har på området, sier Solberg.
 
Hun legger til at situasjonen for personer med demens ofte forverres når de flyttes fra sine vante og trygge omgivelser. Derfor mener hun det er et mål i seg selv at de kan bo hjemme lengst mulig.

Viktig for pårørende

Det er ikke sjeldent vi hører om leteaksjoner etter eldre med demens som har gått seg vill etter en tur ut av leiligheten. Det er en stor belastning for pårørende, og er skremmende for den eldre. 
 
- Det å ha trygghet for at en mor eller far med demens i en tidlig fase kan få hjelp hvis de går seg vill mener vi er et viktig velferdstilbud. Derfor vil vi tilby GPS-alarm for eldre med demens som bor hjemme i de kommunene hvor vi vinner valget, sier Solberg.

Strengt regelverk ivaretar personvernet

Lovverket åpner for at kommunen kan fatte vedtak om GPS-teknologi til pasient eller bruker over 18 år som ikke har samtykkekompetanse. Loven krever at dette er nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på bruker eller pasient. Tiltaket må være i den eldres interesse.
 
Når kommunen vurderer bruk av GPS-teknologi, skal det legges vekt på om personen ville ha gitt tillatelse dersom han eller hun hadde samtykkekompetanse. Dersom det er mulig, skal man spørre de nærmeste pårørende om hva den eldre selv ville ha ønsket.