- Vi må inkludere flere eldre

Stortingsrepresentant Erlend Larsen
- Eldrepolitikk må legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet og at de må inkluderes, sier Høyres Erlend Larsen.
Høyres stortingsrepresentant Erlend Larsen vil bruke eldredagen til å snakke mer om hva vi kan gjøre for at alle skal få en verdig alderdom.

- Å bli eldre er starten på en ny fase i livet. Mange har 20 og 30 år framfor seg når de går ut døra på arbeidsplasser for aller siste gang. Eldredagen er en hyllest til eldre i samfunnet, men også en dag vi kan snakke om hva vi kan gjøre for å gi alle en verdig alderdom. sier stortingsrepresentant Erlend Larsen  

Høyre i regjering har fornyet eldreomsorgen ved å legge til rette for at vi kan bruke eldres kompetanse og arbeidskraft på en bedre måte. Et sentralt tiltak har vært at eldre som ønsker det, kan stå lengre i arbeidslivet. 

Les mer om hvordan Høyre vil skape et aldersvennlig samfunn.

- Vi lever stadig lengre og vi blir flere eldre. Eldrebølgen er et begrep som har vært brukt en stund, og nå står vi rett foran den. Bølgen av seniorer som angivelig skal flomme over landet, er den friskeste og høyest utdannede eldre befolkningen vi noen gang har hatt i Norge. Eldrepolitikk må legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet og at de må inkluderes, sier Larsen. 

Årets tema for den internasjonale eldredagen er å redusere forskjeller mellom eldre. Larsen mener det er synd at det er så store forskjeller i eldreomsorgen her til lands:  

- Det er for store forskjeller i eldreomsorgen i Norge. Noen kommuner gir gode tilbud til både eldre og pårørende, mens andre kommuner klarer ikke å levere tilfredsstillende tilbud til sine eldste innbyggere. Hvor du bor i landet skal ikke være avgjørende for hvilken eldreomsorg du får.

I fjor lanserte regjeringen kvalitetsreformen «Leve hele livet». Reformen handler om at kommunene skal lære av hverandre og gjøre mer av det som fungerer i eldreomsorgen. Ved at kommunene kopierer hverandres gode løsninger, vil vi løse de grunnleggende tingene som ofte svikter: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 

Les mer om Høyres politikk for eldre.