Derfor vil vi gi unge på AAP tettere oppfølging

Arbeids- og sosialministeren ønsker tettere oppfølging av unge på AAP. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix.
For at AAP ikke skal bli en utenforskapsfelle for unge, vil regjeringen flytte penger fra kontantytelser til oppfølging.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger (AAP) reduseres fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottagere under 25 år. Dette utgjør en endring fra 198.000 til 130.000 kroner i året. Det betyr at regjeringen styrker oppfølgingen av unge fra Nav med 119 millioner kroner i året.

– Hva vi sparer, går krone for krone til tettere oppfølging av de samme ungdommene, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til VG.

De unge vil nå få bedre og tettere oppfølging av Nav, gjennom tiltak som gjør at de raskere kommer seg i enten arbeid eller utdanning. 

Nå vil minsteytelsen i AAP bli den samme ytelsen for unge i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen, og inntekten vil være på samme nivå som andre i samme aldersgruppe som ikke går på trygd.

Rundt 80 prosent av de unge som mottar AAP, har aldri vært i jobb. Og pengene de får gjennom AAP i dag, er en betydelig større sum enn mange av deres jevnaldrende får, som enten jobber eller studerer. Derfor kan AAP lett bli en utenskapsfelle for disse ungdommene. Vi vet at desto lenger du står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere er det å komme tilbake. I tillegg har veldig mange av de yngste AAP-mottagerne lettere psykiske lidelser. For dem vil jobb, aktivitet og utdanning være helsefremmende.

117 000 tusen nordmenn mottar arbeidsavklaringspenger i dag. Rundt 12 000 av dem er under 25 år.

Regjeringen foreslår også å avvikle ung ufør-tillegget innen ordningen for arbeidsavklaringspenger. Dette er et tillegg som ofte utredes underveis i avklaringen. Denne utredningen gir et fokus på varig nedsatt arbeidsevne, mens målet med AAP er å se på mulighetene for å komme tilbake til arbeidslivet.

Når vi fjerner dette tillegget for AAP-mottakere, vil dette bidra til å redusere sykdomsfokuset og gi bedre oppfølging med sikte på en overgang til enten arbeid eller utdanning. De som allerede er uføre, vil beholde ung ufør-tillegget.

Vil de under 25 som allerede har AAP bli påvirket av dette?

Nei, endringen gjelder bare nye mottagere under 25 år. Ingen unge som i dag har minsteytelsen vil miste den på grunn av endringene. 

Hvem er det som mottar AAP i dag?

De fleste som går på AAP har psykiske lidelser (42 prosent) og muskel- og skjelettlidelser (29 prosent). Andelen med psykiske lidelser er særlig høy blant de under 30 år, her er nivået på rundt 70 prosent. Jobb, aktivitet og utdanning vil være mer gunstig for denne gruppen, spesielt siden mange av dem mangler enten jobberfaring eller utdanning. 

Hva er AAP? Les mer her.