Det går bra i Norge! Her kan du se hvorfor

Erna Solberg på sin halvårlige pressekonferanse
- Jeg er stolt av at jeg også ved inngangen til denne sommeren kan si at norske bedrifter melder om den høyeste veksten siden 2012, at ledigheten er lavere enn på samme tid i fjor, og at det skapes nye jobber. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Snart tar vi sommerpause, og det gjør vi i visshet om at det går bra i landet vårt, sier statsminister Erna Solberg i sin halvårlige pressekonferanse.

Høstens valg handler om lokale saker og lokale kandidater. Det handler om hvordan vi kan skape en enda bedre skole og skape en verdig eldreomsorg. 

- Det er fremgang i norsk skole nå, men vi kan ikke lene oss tilbake. Flere barn skal få oppleve mestring. Og vi skal sikre eldre mennesker den tryggheten og valgfriheten som de fortjener. går bra i landet vårt, sier statsminister Erna Solberg i sin halvårlige pressekonferanse.

Her er fem grunner til at Norge går i riktig retning:

1. Optimisme i næringslivet

Norsk økonomi går bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. De siste tre årene har det blitt om lag 95 000 flere sysselsatte, tre av fire jobber blitt skapt i privat sektor, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år.

- Jeg er stolt av at jeg også ved inngangen til denne sommeren kan si at norske bedrifter melder om den høyeste veksten siden 2012, at ledigheten er lavere enn på samme tid i fjor, og at det skapes nye jobber. 

- Vi må bruke de gode tidene til å hjelpe flere mennesker inn i arbeidslivet. Det gjelder spesielt de som på ulike måter har ekstra utfordringer. Det er en del arbeidsgivere som tør å satse litt utradisjonelt, men vi trenger enda flere, sier Erna Solberg.
Regjeringen har tatt initiativ til en inkluderingsdugnad. Målet er å få personer som i dag står utenfor arbeidslivet, over i ordinært arbeid. 

- Min oppfordring til bedriftene er: ring NAV før dere ringer til utlandet. Slik kan vi få flere i jobb og sikre et mer bærekraftig velferdssamfunn.

2. Valgfrihet gir raskere behandling

Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Helsetjenestene i Norge er svært gode. Fritt behandlingsvalg har gitt pasientene større valgfrihet og bedre og raskere behandling. Fritt behandlingsvalg betyr at ledig kapasitet på private sykehus skal utnyttes for å sørge for rask behandling. Staten skal ta regningen.
- Pasienter innenfor blant annet rus og psykisk helsevern, kunne selv velge hvor de ville ha behandling. I dag kommer tallene som viser at flere pasienter bruker tilbudet. I løpet av årets fire første måneder hadde nesten 4000 pasienter kommet raskere til helsehjelp eller fått velge den institusjonen som de mener har det beste tilbudet, poengterer Erna Solberg.

3. Verdig eldreomsorg

Flere eldre skal leve gode liv – hele livet. Reformen «Leve hele livet» skal forbedre det viktigste i eldreomsorgen: mat, helsehjelp, aktivitet, fellesskap og overganger i tjenestene. 

- Over hele Norge lager kommunene sine planer for hvordan eldre skal få mer aktivitet i hverdagen og bedre mat. Gloppen kommune lager mat fra lokale produsenter på eget kjøkken, som blir servert både på omsorgssenteret og frivillige i kommunen kjører maten ut til de eldre som fortsatt bor hjemme.

4. Stoppe utslippene - ikke utviklingen

Regjeringen tar klimautfordringene på alvor. Klimapolitikken vil føre til endringer i hverdagen. Vi må stoppe utslippene, ikke utviklingen. Vi må gjøre det på en måte som fortsatt sikrer vekst, flere jobber og trygge pensjoner.

- Siden regjeringsskiftet i 2013 har utslippene gått ned, og de skal ytterligere ned i årene som kommer, fastslår statsministeren.

- Norge var med på å fremforhandle Paris-avtalen. Vi har sørget for en el-bil-politikk som gjør at vel 45 prosent av alle nye biler som er solgt i år er elektriske. Vi gjennomfører en miljørevolusjon i fergesektoren og vi har en rekord-satsing på jernbane og kollektivtransport. 

5. Bedre veier og grønn transport

Det bygges nå mer vei og kollektivtrafikk. Vi fortsetter tidenes satsing på samferdsel, fordi det lønner seg for samfunnet, innbyggerne – og miljøet. 

- Vi har gjennom 6 år prioritert samferdsel svært høyt. Vi har i år økt samferdselsbudsjettet 75 prosent siden vi tiltrådte i 2013. Bare i 2019 åpner vi mer enn 100 kilometer med motorvei, sier Erna Solberg.

- Det gjør det lettere for bedriftene å bli værende i distriktene. Og det gjør det lettere og tryggere for folk å pendle til og fra jobb, selv om folk bor eller jobber utenfor bysentrene, avslutter Erna Solberg.