Det skal alltid lønne seg å jobbe

Gunn Cecilie Ringdal på Høyres landsmøte
- En jobb å gå til er nøkkelen ut av fattigdom, sIer Gunn Cecilie Ringdal.
I dag har Høyres landsmøte vedtatt flere tiltak for å få flere mennesker ut av passivitet og over i skole eller jobb.

Sette tydelige krav

For at Norge skal være et godt land å bo i med meningsfulle hverdager også i fremtiden, er det viktig at vi legger til rette for at det skal lønnes seg å jobbe. Vi skal ha en forventning om, og tilrettelegge for, at alle mennesker skal bidra i samfunnet for å holde hjulene i samfunnet i gang. 

- En jobb å gå til er nøkkelen ut av fattigdom. Derfor skal det alltid lønne seg å jobbe. Fremdeles vokser for mange barn opp i fattigdom. Det å sette krav og legge til rette for at flere kommer seg ut i arbeid, 

Utvidet aktivitetsplikt

Den eneste gruppen hvor sosialhjelpsmottaket har gått ned er for de under 30. Det viser at aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere har hatt effekt. 

- Det å stille krav er å bry seg. Ved å utvide aktivitetsplikten vil flere mennesker komme seg ut av passivitet og over i skole eller jobb, avslutter Ringdal.  

Viktigste vedtak:
  • Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere til å gjelde alle, uavhengig av alder
  • Det skal aldri lønne seg å gå på ytelser, det skal alltid lønne seg å jobbe
  • Innføre automatisk kartlegging av grunnleggende ferdigheter for alle som står utenfor arbeidslivet
  • Styrke språkopplæringen i introduksjonsprogrammet
  • Tilby fleksible opplæringsløp slik at flere kan tilegne seg formell kompetanse