Dette betyr 2000 dager med Høyre i regjering for deg

Erna med barn, tidligere rusmisbrukere og operasjonssal
Vi er opptatt av å sette mennesker foran systemet. Vi må investere i mennesker.
Siden valget i 2013 har vi jobbet for å skape et bærekraftig velferdssamfunn og forme et Norge for fremtiden. 

Målet vårt har blant annet vært å få flere ut i arbeidslivet, redusere klimagassutslipp og redusere helsekøene. Det har gitt gode resultater:

  • arbeidsledigheten går ned etter oljeprisfallet og vi har ledet landet gjennom en flyktningskrise
  • vi har redusert skattene på inntekt, for bedrifter og formue
  • det skal alltid lønne seg å jobbe
  • alle sosialhjelpsmottakere under 30 år har fått aktivitetsplikt
  • flere er i jobb og færre er utenfor arbeidslivet
  • færre står i kø for behandling i sykehusene og man får behandling raskere
  • forsvaret styrkes for fremtiden og Norge er NATO i nord
  • kommunereformen gir sterkere og bedre tjenester der du bor

Vi er opptatt av å sette mennesker foran systemet. Vi må investere i mennesker og støtte opp om mennesker for at flest mulig skal kunne forsørge seg selv og bidra til samfunnet. 

Vi er ikke ferdige med alt vi ønsker å gjøre. Dette er noen få eksempler på regjeringens politikk:

Dag (63) fikk kreftdiagnose og operasjon på bare tre uker

I januar 2015 innførte vi pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft gir pasienter og pårørende en bedre hverdag, med større trygghet og raskere avklaring av om pasienten har kreft eller ikke. Vi innførte pakkeforløpet for 28 ulike krefttyper i 2015, og gir pasientene kortere ventetider og raskere vei til diagnose og behandling.
Legene til Dag Spant mistenkte kreft og ble ringt av sykehuset fire dager senere. I løpet av tre uker ble Dag kreftoperert og ferdig behandlet. I alt for lang tid måtte kreftpasienter vente lenge på diagnose og behandling. 

– Dette er et system som jeg kan stole på så jeg sier bare jippijai, altså, sa Dag Spant til TV2 i 2015. Dag er i dag 100% frisk, trener og er i full jobb. Han kaller pakkeforløpet og behandlingen for fantastisk.

Nesten åtte av ti pasienter som benytter seg av pakkeforløp for kreft, får behandling innen fristen. Likevel er det for mange pasienter som venter for lenge på behandling. Det skal vi gjøre noe med.

For Agathe (18) var fraværsgrensen det motsatte av «drop-out»

Vi tok over en skole med høyt fravær og høyt frafall. Vi innførte en fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående opplæring i 2016 – og resultatene er positive for norske elever. Fraværet har stupt med 40% og frafallet har også falt.

- For ikke lenge siden møtte jeg veggen. Jeg var helt knust og slet med å stå opp av sengen. Flere ganger måtte jeg gå ut av timen. Jeg brøt sammen i tårer foran lærer og medelever. Hadde det ikke vært for fraværsgrensen, ville jeg ikke møtt opp. Jeg hadde blitt hjemme og falt av lasset midt i skoleåret. Bare fordi jeg ikke maktet å sitte i et klasserom.

Der og da føltes det som at fraværsgrensen var den store synderen. I dag skjønner jeg at den var redningen, sa Agathe Steen til Aftenposten.

Selv om frafallet og fraværet har gått ned, er det fortsatt alt for mange elever som dropper ut av skolen. Flere elever må få tilpasset undervisning og lærerne i skolen skal bli bedre. Alle elever fortjener å gå på en god skole og ha en god lærer.

- Uten ruspolitikken som er ført nå, hadde vi ikke levd

For Høyre har det vært viktig å hjelpe rusavhengige og ikke straffe dem. Rusavhengige fortjener en mer verdig og rettferdig behandling. Vi har startet arbeidet med en reform som skal flytte samfunnsansvaret for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten. 

– I løpet av de tre siste årene har det skjedd utrolig mye med ruspolitikken som Høyre har ført. Bare det siste halve året har det vært en revolusjon. Uten ruspolitikken som er ført nå, hadde ikke vi stått her i dag. Da hadde vi vært død. Punktum. Så viktig er dette for oss, sier Jostein Jensen i et intervju med Stavanger Aftenblad.

Antallet rusmisbrukere som dør av overdose er fortsatt høyt, og ettervernet til tidligere rusavhengige må bli bedre. Vår viktigste oppgave vil være å hjelpe disse menneskene inn i samfunnet.