Du skal få din egen virtuelle assistent

Det digitale samfunn. Illustrasjon. Nikolai Astrup innfelt
Innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner skal få tjenestene de har krav på uten å måtte tenke på hvem som leverer tjenesten

Du som forbruker skal nå få enklere tilgang til egne data, og tilbud om tjenester som er skreddersydd ditt behov. Stat og kommune skal jobbe bedre sammen for å tilby deg digitale tjenester du faktisk har behov for.

–Folk bryr seg ikke om en tjeneste leveres fra bydelen, kommunen, fylkeskommunen eller staten. Det viktigste er at tjenesten holder høy kvalitet. Derfor er jeg glad for at statlig og kommunal sektor legger frem en felles digitaliseringsstrategi, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen presenterte i dag Norges nye digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Målet er altså å tilby brukerne én digital offentlig sektor. For første gang legger regjeringen og KS frem en strategi med felles mål og tiltak.

Norsk offentlig sektor holder svært høy kvalitet, men det er fortsatt noen utfordringer. Tjenester ses for sjelden i sammenheng, og setter seg ikke godt nok inn i brukernes behov. Mange opplever å måtte oppgi den samme informasjonen flere ganger, og at man må forholde seg til mange ulike offentlige virksomheter samtidig.

–Innbyggerne, næringslivet og frivillige organisasjoner skal få tjenestene de har krav på uten å måtte tenke på hvem som leverer tjenesten, fortsetter Astrup.

Sju viktige livshendelser

I strategien prioriteres sju viktige livshendelser og det skal utvikles sammenhengende tjenester innenfor hver hendelse. Strategien peker på hvilket fagdepartement som er ansvarlig for å utvikle sammenhengende tjenester på området.

  • Å få barn (Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Å ha et alvorlig sykt barn (Helse- og omsorgsdepartementet)
  • Miste og finne jobb, inkludert ta et utdanningsvalg (Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Ny i Norge (Kunnskapsdepartementet)
  • Dødsfall og arv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)
  • Starte og drive en bedrift (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Starte og drive en frivillig organisasjon (Kulturdepartementet)

Din egen virtuelle assistent

– Jeg ser for meg at innbyggerne skal få sin virtuelle assistent, en digital medhjelper som følger deg rundt i universet av offentlige tjenester. Assistenten kan hjelpe til med å finne frem – uavhengig av hvilken offentlig nettside man er på. Den kan bære med seg informasjon om deg til enhver tid, slik at offentlige tjenesteytere som skal levere en tjeneste til deg, enkelt kan få tilgang til relevant og nødvendig informasjon – uten at du må fylle ut enda et skjema, avslutter Astrup.

Les den nye digitaliseringsstrategien