Enda flere skal bli kvalifisert og inkludert i arbeidslivet

Stortingsrepresentant Margret Hagerup fotografert på Aker Brygge
- For mange står i dag utenfor og vil inn i arbeidslivet, sier Stortingsrepresentant Margaret Hagerup (H). Hun er glad for regjeringens satsing på inkluderingsdugnaden.
Høyre i regjering øker innsatsen i inkluderingsdugnaden i statsbudsjettet for 2020. Vi har tatt initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet.

- For mange står i dag utenfor og vil inn i arbeidslivet. Det kan skyldes helseproblemer eller mangel på utdanning. Vi mener at arbeidslivet skal ha plass til personer som møter utfordringer på grunn av funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en. Dette forutsetter en ekstra innsats for å få det til, sier stortingsrepresentant (H) og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, Margret Hagerup.

Les flere saker fra statsbudsjettet her.

50 mill. kroner til inkluderingsdugnaden neste år

Hagerup er glad for at regjeringen foreslår å trappe opp innsatsen i dugnaden. I 2019 ble det satt av 125 mill. kroner som videreføres i 2020. Dette følges opp med ytterligere om lag 50 mill. kroner i statsbudsjettet for 2020.

- Gjennom økt bevilgning til individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse styrkes innsatsen for at flere med nedsatt arbeidsevne, psykiske helseplager eller rusproblemer skal få innpass i arbeidslivet. Innsatsen under inkluderingsdugnaden vil også muliggjøre satsing på arbeidsmarkedstiltak som bl.a. lønnstilskudd og mentor, sier Hagerup.

Inkluderingsdugnaden innebærer et samarbeid mellom offentlige og private aktører på tvers av ulike sektorer. Nav har en sentral rolle i gjennomføringen av inkluderingsdugnaden, sammen med bl.a. utdannings- og helsemyndighetene.

Innsatsen skal bidra til å:

  • senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer i inkluderingsdugnadens målgrupper ved bl.a. bruk av virkemidler som reduserer risiko og skaper trygghet for både arbeidsgiver og arbeidssøker som for eksempel økt bruk av lønnstilskudd.
  • videreutvikle og styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske helseplager og/eller rusproblemer slik at flere kan delta i arbeidslivet samtidig som de mottar medisinsk oppfølging.
  • styrke mulighetene for å ta opplæring som imøtekommer kravene til kompetanse i arbeidsmarkedet.

Les flere saker fra statsbudsjettet her.