Energiselskapene bør vise romslighet med betalingsfristene

Strømmåler. Norunn Benestad innfelt. Illustrasjon
Høyre ber energiselskapene om å være ekstra romslige med betalingsfristene slik at folk ikke får en ekstra belastning gjennom purregebyrer og mulig inkassokostnad.

Etter en periode med vedvarende høye strømpriser la Regjeringen denne uken frem et forslag til Stortinget om ekstra utbetaling til personer som allerede mottar ordinær bostøtte for å dekke vinterens høye strømregninger.

–Regjeringen og et samlet Storting samarbeider nå om å gi de svakeste ekstra hjelp i en vanskelig situasjon, sier en fornøyd Norunn Tveiten Benestad, saksordfører for saken i Stortinget.

Saken kom til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité tirsdag, og komiteen har hastebehandlet saken og avgitt den allerede i dag. Dermed kan den behandles i plenum i Stortinget førstkommende tirsdag. Dette gjøres for å sørge for så rask utbetaling som mulig.

–Nå mener jeg det også er naturlig at energiselskapene bidrar til at folk får tid på seg til å få betalt denne ekstra høye strømregningen. De skal ikke måtte risikere ekstragebyrer og mulige inkassokostnader. Det bør være mulig å være ekstra rause med betalingsfristene denne gangen.

–Som saksordfører er jeg, sammen med resten av Kommunalkomiteen, glad for at vi har sikret denne saken en svært rask behandling, slik at Husbanken kan få betale ut støtten så fort som mulig, fortsetter Tveiten Benestad 

Fakta:

  • Den høye strømprisen denne vinteren gjorde at flere med allerede svak økonomi fikk utfordringer med å dekke strømregningen. Strømprisen i januar/februar var ca. 50 % høyere enn snittet for samme periode de siste fem årene.
  • Årsakene til dette var lavere fyllingsgrad i magasinene og lite snø i fjellet. Når dette kombineres med tørkeperioden sommeren 2018 med tilhørende vekst i strømprisen, fikk det store utslag i prisen ut til forbrukerne. Sist prisen var på samme nivå var i 2010/2011.
  • Totalt reguleres budsjettet til kommunaldepartementet med kr 276 millioner kroner.  Disse pengene utbetales via Husbanken og beregnes flatt med kr 2950 til første husstandsmedlem og 120 kr ekstra pr medlem deretter. For eksempel får en familie på fem utbetalt kr 3430,-