Erna Solberg til lokalpolitikerne: – Sats på skolen!

Erna Solberg på HLM18
Partileder og statsminister Erna Solberg utfordret lokalpolitikerne til å satse på skolen. Like muligheter for alle skal hindre utenforskap og sikre tillitssamfunnet i Norge.
Utdanning gir folk valgfrihet og mulighet til å jobbe. Høyre vil sikre like muligheter for alle.

Statsministeren maner til kamp for tillitssamfunnet i Norge i sin tale til sentralstyret.

– Politikken vår skal skape et samfunn hvor alle kan leve gode liv. Det sikrer tilliten. Målet er like muligheter for alle, sier Erna Solberg. – Derfor må vi sørge for at det skapes jobber, og et utdanningssystem som kvalifiserer folk til arbeid, fortsetter hun.

Hun er opptatt av at skolene skal følge opp elever før de faller fra.

Utfordrer lokalpolitikerne

Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle. Den 9. september er det lokalvalg. Da stiller tusenvis av kandidater på Høyres lister over hele landet.

Solberg minner dem på at ikke alle passer inn i det ordinære skoleløpet. Derfor vil hun at Høyres lokalpolitikere skal sørge for utdanningsveier som passer ulike mennesker i ulike livssituasjoner.

– Veien inn i arbeidslivet og ut av utenforskap går ofte gjennom yrkesfag, gjerne gjennom andre løp enn det som er A4. Utdanningssystemet må kunne gi folk påfyll gjennom hele livet, sier hun.

– De nye regionene må ta sitt ansvar i kompetansepolitikken, slik at folk kan få kvalifisert seg til det moderne arbeidslivet, oppfordrer Solberg.

Flere velger yrkesfag

Høyre og regjeringens yrkesfagssatsing handler om å utdanne den fagkompetansen Norge trenger i fremtiden. 

Yrkesfagløftet har gitt resultater. Det er nå like mange som søker seg til yrkesfag som til studiespesialiserende. 3 av 4 hadde fått lærekontrakt ved utgangen av fjoråret. Dette er det høyeste nivået siden 2011.

– Men vi er ikke i mål. Vi vil at flere skal få en læreplass. Vi vil fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene for å få til dette, avslutter Solberg.

Slik skaper vi muligheter for alle:
  • Vi bygger kunnskapsskolen for å gi alle barn et likt utgangspunkt. 
  • Vi gjennomfører en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet, og sørge for at ingen går ut på dato. 
  • Vi gjennomfører et integreringsløft slik at innvandrere kan komme inn i jobb og bli en del av samfunnet. 
  • Vi gir verdighet til de med rusproblemer og flytter rus fra justis til helse.
  • Vi styrker psykisk helsehjelp til mennesker som sliter med psykiske lidelser. 
  • Vi øker antallet behandlinger i helsetjenesten, slik at folk skal vente mindre og komme raskere tilbake i jobb.
  • Vi reformerer velferdssamfunnet og innretter ordningene etter behovene til de som trenger det mest.
     

Se Erna Solbergs tale her: