Et sterkere forsvar med Høyre i regjering

Hårek Elvenes innfelt. Soldater i skog. Foto.
- Den operative evnen blir stadig bedre. Det seiles, flys og øves mer. Forsvarets materiell er satt i stand. Nytt materiell er på vei inn, blant annet jagerfly, ubåter, artilleri og luftvern. Dessuten får Forsvaret et tyngre fotavtrykk i nord. Dette lover godt, sier Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H)
Regjeringen innfrir langtidsplanen for Forsvaret. Vi får et stadig bedre forsvar som får nytt materiell, øver mer og er bedre i stand til å løse sine oppgaver. Med årets budsjettøkning er vi enda nærmere 2 %-målet.

Mandag la regjeringen fram forsvarsbudsjettet for 2020. I tråd med langtidsplanen utgjør budsjettet nå 61 milliarder kroner.

Med de siste årenes budsjettøkninger rykker Norge stadig nærmere NATOs 2 prosentmål. I 2020 vil budsjettet ligge på om lag 1,8 prosent av BNP. Det er en kraftig forbedring fra 2013, da budsjettet kun utgjorde 1,4 prosent av BNP.  

Regjeringens mål er å øke Forsvarets utholdenhet, øke aktiviteten og investere i nye våpensystemer som jagerfly, ubåter, artilleri, maritime overvåkingsfly og luftvern. Tre år etter langtidsplanen ble vedtatt, er Forsvaret vesentlig sterkere. 

- Med dette budsjettet fullfinansierer regjeringen langtidsplanen for Forsvaret. Vi ser at den operative evnen blir stadig bedre. Det seiles, flys og øves mer. Forsvarets materiell er satt i stand. Nytt materiell er på vei inn, blant annet jagerfly, ubåter, artilleri og luftvern. Dessuten får Forsvaret et tyngre fotavtrykk i nord. Dette lover godt, sier Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).

 Satsingene i årets budsjett er mange.

  • I hæren fortsetter innfasingen av kampluftvern, slik at hæren igjen kan forsvare seg mot angrep fra lufta. Oppbyggingen i Finnmark fortsetter, med satsing på Finnmark Landforsvar, det nye jegerkompaniet i Sør-Varanger og den nye kavaleribataljonen i Porsanger. Hæren får et tyngre fotavtrykk lengst nord.   
  • I Sjøforsvaret fortsetter den høye aktiviteten. Regjeringen bevilger penger til oppbygging av en femte besetning for fregattene og en åttende besetning for Ytre Kystvakt.
  • Det bevilges penger til mer seiling for det nye forsyningsskipet KNM Maud, som igjen gjør at Marinens fregatter kan seile mer.
  • I Luftforsvaret økes øvingsaktiviteten i luftvernavdelingene. Innfasing av nye overvåkingsfly, jagerfly og helikoptre fortsetter i 2020 takket være regjeringens bevilgninger. Regjeringen anskaffer de seks siste F-35, slik at Luftforsvaret får 52 nye jagerfly.
  • Forsvarets aktivitet øker i Nord-Norge. Dette er et uttalt mål i langtidsplanen, men gjøres også på grunn av utviklingen i Nord-Atlanteren. Utviklingen i nærområdene, der nye missiler kan nå mål over hele Norge på kort varsel, nødvendiggjør et tydelig norsk fotavtrykk i nord. I tillegg til oppbygging av hæren i Finnmark, får
  • Etterretningsbataljonen penger til mer øving, og Artilleribataljonen på Setermoen mottar nytt artilleri. HV i Finnmark får fortsatt øve mye, og får ny rekruttutdanning i
  • Porsanger. På Evenes fortsetter etableringen av en base med jagerfly, maritime patruljefly, luftvern og baseforsvar.
  • Forsvarsbudsjettet for 2020 oppfyller langtidsplanen, og legger et godt grunnlag før den nye langtidsplanen for Forsvaret skal vedtas neste år. 
  • De neste årene skal vi fortsette å satse på Forsvaret. Ingenting er viktigere enn landets trygghet og innbyggernes sikkerhet.