Færre elever blir mobbet

statsråd
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Elevene melder om mindre mobbing enn tidligere år, viser Elevundersøkelsen 2018.

- Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Ifølge elevundersøkelsen er vi nå på et historisk lavt nivå, men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Derfor må vi forsterke innsatsen og ha nulltoleranse for mobbing, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Resultatene fra den siste Elevundersøkelsen viser at 6,1 prosent av elevene har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen, 2-3 ganger i måneden eller oftere. Året før rapporterte 6,6 prosent at de ble mobbet. 6,1 er det laveste mobbetallet som er målt siden 2007. Lave mobbetall viser at regjeringens tiltak mot mobbing virker.

Systematisk innsats nytter

- Lave mobbetall viser at systematisk innsats nytter. Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Vi har blant annet innført en ny og streng mobbelov, som styrker rettighetene til den som mobbes, og ansatt mobbeombud i alle fylker, sier Sanner.

Stortingsrepresentant Turid Kristensen er fornøyd med at færre elever sier at de blir mobbet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Turid Kristensen. Foto.

- Mobbing er et stort samfunnsproblem, at færre elever sier de blir mobbet er en fantastisk nyhet. Ingen barn skal oppleve mobbing, det målet må vi jobbe hardt for å nå, avslutter Kristensen.

Les mer: