Nå kan kommuner prøve ut fleksibel skolestart

Barn som jubler. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
På tirsdag sender Utdanningsdirektoratet ut invitasjon til kommuner om å være med på utprøving av nye modeller for fleksibel skolestart.
Nå vil Høyre i regjering invitere kommunene til å prøve ut ulike ordninger og modeller som kan gjøre skolestarten mer fleksibel.

- Skolen skal være klar til å ta imot alle barn. Samtidig har barn ulike forutsetninger, som også kan være avhengig av når på året de er født. Alle barn skal få en god overgang fra barnehage til skole. Derfor åpner vi for forsøk med mer fleksibel skolestart, sier Høyres nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Få bruker muligheten til utsatt skolestart

Regelverket vi har i dag har egentlig ganske lav terskel for at barn kan få utsatt eller fremskyndet skolestart, men det er relativt få som benytter seg av muligheten til å utsette skolestarten. 

Derfor vil vi nå invitere kommuner til å prøve ut ulike ordninger og modeller som kan gjøre skolestarten mer fleksibel. Det kan være ulike modeller som tar utgangspunkt i regelverket vi har i dag, eller modeller som krever at man søker unntak fra de reglene vi har i dag. 

- Vi ønsker at kommuner skal prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart. Det kan for eksempel være ulike modeller for tidspunkt og praksis rundt barnets skolestart eller fleksibel bruk av personale mellom barnehage og skole, sier Sanner.

Mer kunnskap for å sikre gode overganger

Gjennom å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart, ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan vi lager gode overganger og tilpasset skolestarten til barna. For selv om skolestarten blir mer fleksibel så er hovedregelen den samme understreker kunnskapsministeren:

- Det er skolen som skal tilpasset seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Alle elevene skal ha det trygt og godt på skolen, og få best mulig utbytte av opplæringen, sier han videre.

Tilpasset opplæring skal gjelde

Tilpasset opplæring er et sentralt prinsipp i norsk skole. Uavhengig av hvilken modell kommunene ønsker å prøve ut, må de sørge for at utprøvingen ikke får uheldige konsekvenser for barna. Vi har lite kunnskap om hvordan kommunene faktisk praktiserer fleksibel skolestart, og vi vet ikke hvor mange som søker og får avslag om fremskutt eller utsatt skolestart.

Derfor vil vi også spørre kommunene om nettopp dette gjennom undersøkelsen «Spørsmål til skole-Norge» nå i høst.

Dagens regelverk for fleksibel skolestart

Hovedregelen er at barn skal starte på barneskolen det kalenderåret de fyller seks år. Loven inneholder tre unntak fra dette i dag:

  • Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte skolen, har barnet rett til å utsette skolestarten ett år dersom foreldrene krever det.
  • Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen i særlige tilfeller vedta å utsette skolestarten ett år.
  • Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn starte på skolen ett år før når det innen 1. april fyller fem år.