Flere innvandrere skal i jobb og utdanning

To personer studerer ett nettbrett på industribedrift. Olemic Thommessen innfelt
Det å få flest mulig innvandrere i utdanning og jobb er det viktigste for å lykkes med integreringen
Integreringen av innvandrere blir stadig bedre her i landet. Likevel står for mange utenfor arbeid og utdanning, og mister slik verdifull kontakt med det ordinære samfunnet. I statsbudsjettet foreslår derfor regjeringen flere tiltak for å få flere i jobb, utdanning og inn i de små fellesskapene.

Det er fortsatt et stort gap mellom antall sysselsatte blant innvandrerbefolkningen og i resten av befolkningen. Personer med fluktbakgrunn har særlig lav sysselsettingsgrad med 52,2 prosent mens tallet i den øvrige befolkningen er 78,5 prosent.

–Det å få flest mulig innvandrere i utdanning og jobb er det viktigste for å lykkes med integreringen, sier Høyres integreringspolitiske talsperson Olemic Thommessen.

Utdanning og kompetanse

Her er noen tiltak det satses ekstra på i 2020:

  • Flere kombinasjonsklasser, slik at unge innvandrere som har rett til videregående opplæring, men mangler faglig grunnlag, skal klare å bestå videregående. I 2018 fikk 1 222 dette tilbudet, og i 2020 øker vi det til 3 000 (Jobbsjansen del B).
  • Egne tiltak for å få hjemmeværende innvandrerkvinner i arbeid. (Jobbsjansen del A).
  • Ny tilskuddsordning for fagopplæring for voksne innvandrere.
  • Tidlig karriereveiledning for nyankomne innvandrere.

I tillegg skal voksne innvandrere få bedre opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Arbeid mot negativ sosial kontroll

–For mange innvandrere havner utenfor samfunnet som følge av negativ sosial kontroll. Dette er et stort hinder for å komme i arbeid. Vi øker derfor innsatsen kraftig på dette feltet, fortsetter Thommessen.

Tiltakene er:

  • Antall minoritetsrådgivere økes med 13 til totalt 51 stykker i 2020. Disse gir elever med innvandringsbakgrunn over hele landet råd og veiledning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnlemlestelse.
  • Bo- og støttetilbudet for personer utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold styrkes.
  • Det satses enda mer på mentorordningen for personer som er utsatt for negativ sosial kontroll.