Flere jobber heltid

Arbeidspolitisk talsperson i Høyre Heidi Nordby Lunde
Inkluderingsdugnaden for å få flere som står utenfor arbeidsmarkedet inn i arbeid er et av regjeringens viktigste prosjekter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Sysselsettingen øker, ledigheten går ned og flere jobber heltid, ifølge de nye AKU-tallene fra SSB.

Fra samme tid i fjor har antall personer som jobber heltid økt med hele 24 000 personer. Av disse var 18 000 kvinner og 6000 menn. Sist gang sysselsettingen var så høy var i 2015.

- Flere får trygge heltidsjobber og det er bra, sier arbeidspolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde.

Økningen størst for omsorgsyrker 

Faste heltidsjobber er og skal være normalen i Norge. En positiv utvikling er at den største økningen for heltidsjobber er innen helse- og sosialtjenester.

- Det er fortsatt for mange deltidsstillinger i yrker innenfor helse og omsorg. Da er det positivt at hovedtyngden av økningen i sysselsettingen har vært i helse- og sosialtjenester, sier Nordby Lunde.

Lav ledighet i distriktene

Det er nå 11 000 færre arbeidsledige i Norge enn det var i februar og ledigheten er lavest ute i distriktene.

- Det går svært bra i norsk økonomi. Bedrifter fra nord til sør melder om stor etterspørsel etter arbeidskraft og Norge har kommet seg ut av olje-skyggen, forteller Lunde.

Samlet var det 95 000 arbeidsløse i mai. Det er viktig å bruke de gode tidene til å inkludere enda flere i arbeidslivet, fortsetter hun.

- Det er naturlig og sunt for arbeidsmarkedet at det er en viss arbeidsledighet, og en ledighet på 3,4 prosent er lavt og åpner arbeidsmarkedet for flere. Likevel er det mange som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet og ønsker å delta.

Oppfordrer private til å bli inkluderingshelter

Inkluderingsdugnaden for å få flere som står utenfor arbeidsmarkedet inn i arbeid er et av regjeringens viktigste prosjekter. Staten har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være personer med hull i CVen eller med nedsatt funksjonsevne. Men private bedrifter, særlig innen handel og tjenester, er en viktig bidragsyter for inkludering.

- Vi ser at private bedrifter som jobber bevisst med arbeidsinkludering både vinner priser og får godt omdømme. Ikke minst får de dedikert arbeidskraft som ofte også bidrar til bedre trivsel og arbeidsmiljø, sier Nordby Lunde.

Hun mener det å inkludere flere i arbeidslivet ikke bare er en del av samfunnsansvaret, men at privat næringsliv har mye å tjene på å bli inkluderingshelter.

- Nav har mange flinke konsulenter som kan hjelpe bedriften å finne riktig person til riktig arbeid med litt tilrettelegging og oppfølging. På denne måten får vi flere i jobb, og sikrer at velferdsstaten vi nyter godt av i dag også gjelder for våre barnebarn. 

Les mer om Høyres arbeidspolitikk her