Flere nærbutikker i distriktene kan få Merkur-støtte

Portrettbilde av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland gjør justeringer i Merkur-forskriften. Foto: Monica Mæland
Monica Mæland har justert på regelverket slik at flere små og mellomstore butikker i distriktene kan få bedre kvalitet og større utvalg.

Merkur-forskiften definerer hvilke butikker som kan få støtte gjennom Merkur-programmet. Dette programmet er statens verktøy for å utvikle butikker i utkantstrøk, og målet er at folk i distriktene skal ha tilgang til dagligvarebutikker av høy kvalitet. Forandringene i Merkur-forskiften betyr at minst 70 flere butikker kan søke om tilskudd.

- Nærbutikken er en viktig møteplass i mange lokalsamfunn og ofte avgjørende for at folk skal kunne bo og trives på bygda. Derfor er det gledelig at enda flere butikker nå kan få ta del i de ulike støtteordningene som Merkur-programmet har, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Og legger til:

- De siste to årene har Stortinget bevilget 20 millioner kroner ekstra til Merkur-programmet. Dette er hovedårsaken til at det nå er gjort endringer i Merkur-forskriften, slik at flere butikker kan ta del i ordningen.

Åpner for bruk av skjønn

Hovedregelen skal fremdeles være at en butikk må 10 km avstand til neste for å kunne motta støtte. Men at hvis det er gode grunner til det, som for eksempel dårlige veier, kan butikker som ligger nærmere hverandre enn 10 km også få muligheten til å motta tilskudd.

- Bakgrunnen for at vi nå åpner for bruk av kjønn, er at Merkur-styret meldte til oss at det er tilfeller hvor det hadde vært riktig å gi støtte, men at de ikke kunne gjøre det på grunn av den bastante avstandsgrensa. Nå har vi endret det, så styret kan gjøre konkrete vurderinger, basert på lokale forhold, som for eksempel veistandard eller terreng, forklarer Mæland.

Skal inkludere flere

Nå heves grensen fra 7 til 8 millioner kroner som maks grense for å kunne søke om utviklingsstøtte. Det betyr at butikker med mellom 4-8 millioner kroner i årsomsetning kan søke om utviklingsstøtte.

Servicetilskudd til de minste dagligvarebutikkene

Servicetilskuddet skal bidra til å opprettholde de aller minste butikkene med under 4 millioner kroner i omsetning. Tilskuddet skal bidra til tilleggsoppgaver til lokalsamfunn og det lokale næringslivet. De minste butikkene har svak lønnsomhet, og disse butikkene får 100 000 kroner hvert år dersom de tilbyr tre tilleggstjenester, som for eksempel post og bank i butikk, tipping eller kaffekrok.

Målsettingen med dette tilskuddet er å bidra til at butikken overlever og klarer å fortsette å levere sine tjenester til folk i distriktene. Nå skal butikker som har en årsomsetning på opptil 4 millioner kroner i året kunne søke om servicetilskudd.

Flere kan søke om investeringstilskudd

Investeringsstøtten skal bidra til at dagligvarebutikker blir moderniserte, mer lønnsomme og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester. Investeringsstøtten går til fysiske investeringer i butikken. Tiltak som har vært prioritert de siste årene er kjøl, frys, datakasse med mer.

Før var den øvre grensen for årsomsetning 10 millioner kroner hvis du ville søke om investeringstilskudd. Nå heves den til 13 millioner kroner.