Det har blitt flere politifolk i hele landet

Politibetjent. Peter Christian Frølich innfelt. Foto.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Den store satsingen på politiet har gitt alle politidistrikter i hele landet over 1650 flere politifolk. 

- Nok politifolk er avgjørende for at du og jeg skal føle oss trygge. De siste årene har vi fått 1650 rene politistillinger rundt om i hele landet. Det skaper trygghet, men det gjør også at vi kan bygge opp større fagmiljøer som kan bekjempe nye former for kriminalitet mer effektivt, sier Peter Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre. 

2020 blir et merkeår for norsk politi

I 2020 kommer vi til å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere, beredskapssenteret på Taraldrud står ferdig og alle de tre nye politihelikoptrene er fullt operative. 

- Det betyr at vi står enda bedre rustet til å håndtere et kriminalitetsbilde som blir stadig mer komplisert, organisert, profesjonell og digital, understreker Frølich.

Les også: Nye politihelikoptre øker beredskapen mot terror og katastrofer

Politireformen er helt nødvendig

Etter tragedien den 22. juli 2011 ble norsk politi gjennomanalysert. Behovet for en reform ble kartlagt i to viktige rapporter: politianalysen og Gjørv-kommisjonens rapport. Rapportenes konklusjoner var at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet og at politiet ikke er godt nok organisert og rustet for å møte de trusler og kriminalitet vi står overfor i dag.  Mens tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned med 36 prosent, har seksuelle overgrep mot barn hatt en eksplosiv vekst på over 160 prosent.

- Morgendagens kriminalitet kan ikke møtes med gårsdagens politi. Politireformen er en helt nødvendig kvalitetsreform. Når kriminalitetsbildet er så dramatisk endret de siste årene må politiet være til stede der kriminaliteten skjer. Det hjelper lite at en politibil kjører forbi, når barn blir utsatt for alvorlige overgrep via datamaskinen, forklarer Frølich. 

Les også: Ny kriminalitet krever ny organisering

Slik fordeler politistillingene seg

Politidistrikt

Endring i antall stillinger 2013-2019

Politidekning 2013

Politidekning 2019

Oslo

359

2,29

2,54

Øst

187

1,43

1,59

Innlandet

118

1,29

1,59

Sør-Øst

79

1,45

1,51

Agder

71

1,41

1,58

Sør-Vest

199

1,30

1,64

Vest

90

1,34

1,46

Møre og Romsdal

81

1,20

1,48

Trøndelag

112

1,36

1,53

Nordland

57

1,51

1,73

Troms

71

1,51

1,89

Finnmark

46

2,68

3,26

Sum politidistrikt

1469

1,54

1,75

Sum POD, særorgan, PST m.m.

209

1,65

1,89

Sum totalt

1679

1,71

1,95