Flere sykehjem med kjøkken!

Stortingsrepresentant Erlend Larsen
- Vi vil ha tilbake matlukten i gangene, sier Høyres eldrepolitiske talsperson Erlend Larsen.
Regjeringen setter allerede i 2019 av 12,5 millioner kroner til renovering, bygging eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger på sykehjem.

Det er Høyres eldrepolitiske talsperson, Erlend Larsen, godt fornøyd med:

- Matlaging er en viktig del av hverdagen. For å sikre god mat og riktig ernæring trenger sykehjemmene gode rutiner for hvordan maten skal tilberedes og serveres.

Derfor etablerer vi i revidert nasjonalbudsjett et tilskudd til lokale kjøkkenløsninger. Tilskuddsrammen vil økes i budsjettet for 2020. Tilsagnsrammen i 2019 kan gi tilskudd til lokalkjøkken til om lag 130 personer. Det tas sikte på at tilskuddet opprettes fra og med 01.10. 2019.

Dette er det stor interesser for ute i kommunene, og det er et viktig grep for å gi innbyggerne bedre måltidsopplevelser, sier Larsen.

Tilskuddet er utviklet etter inspirasjon fra Danmark. Erfaringene fra Danmark viser at et eget kjøkkentilskudd sørger for bedre kjøkken nærmere beboerne.

Vil ha tilbake matlukten i gangene

4 av 10 sykehjem mangler eget produksjonskjøkken. Anslagsvis er det 30 – 40 000 personer som ikke får sine måltider produsert i institusjonen eller omsorgsboliganlegget.

- Det påvirker hele måltidsopplevelsen. Vi vil ha tilbake matlukten i gangene, fortsetter Larsen.

Tilskuddsordningen til lokalkjøkken kobles også mot tilskuddet til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. I fremtiden må man derfor ha eget produksjonskjøkken, og tilfredsstillende lokale kjøkkenfunksjoner i eller i nærheten av boenhetene, for å få fullt tilskudd til renovering og bygging av nye heldøgns omsorgsplasser. For prosjekter som mangler dette, vil tilskuddet fra staten bli redusert med 5 pst.