Flere utenlandske kriminelle skal utvises

Peter Christian Frølich
- Utlendinger som kommer til Norge og begår kriminalitet skal ikke være her, sier stortingsrepresentant for Høyre Peter Christian Frølich. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

Regjeringen har sendt forslag til nye regler om utvisning på høring. Vi foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge. Et av forslagene handler om å utvise på bakgrunn av brudd på veitrafikkloven.

- Nå er det slutt på at utenlandske trailersjåfører kjører med slitte dekk og farlige vogntog. Altfor mange trailersjåfører fra utlandet skaper livsfarlige situasjoner på norske veier, og det er på tide med strengere konsekvenser som faktisk har effekt. De som ikke følger norske lover og regler har ikke noe på norske veier å gjøre, sier transportpolitisk talsperson i Høyre Helge Orten.

Saken fortsetter etter bildet.

stortingsrepresentant

Foreslår mulighet for å utvise utlendinger

Det er også foreslått en mulighet for å utvise utlendinger med både midlertidig og permanent oppholdstillatelse for noen typer seksuallovbrudd og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

- Utlendinger som kommer til Norge og begår kriminalitet skal ikke være her. Nå sender vi en klar beskjed om at oppholdstillatelsen kan ryke dersom du begår seksuallovbrudd eller går rundt med farlige våpen, sier justispolitisk talsperson i Høyre Peter Frølich.

- Vi mener utlendingsloven bør ha en litt lavere terskel for når man kan utvises. For få kriminalitetstyper gir i dag adgang til utvisning. Jeg tror nivået vi legger oss på nå rett og slett gir oss økt trygghet både på veiene og ellers, avslutter Frølich.