Nå får flere voksne mulighet til å kvalifisere seg til fagbrev

Mann i kjeledress på industriarbeidsplass. Mathilde Tybring-Gjedde innfelt. Foto.
Regjeringen er i gang med å lage en viktig kompetansereform. Nå fordeles 16 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
Høyre i regjering skal nå dele ut 16 millioner kroner til et prøveprosjekt for at flere skal få fagbrev. 

- Vi er avhengige av gode ordninger for å kvalifisere flere til dagens og morgendagens arbeidsliv. Ved å gi flere muligheten til å kombinere fagopplæring, opplæring i grunnleggende ferdigheter og arbeidsliv, vil flere voksne stå tryggere i jobben sin. Målet vårt er at ingen skal oppleve å gå ut på dato i det norske arbeidslivet, sier Mathilde Tybring-Gjedde, kompetansepolitisk talsperson i Høyre.

Opplæring i grunnleggende ferdigheter

Disse pengene skal gå til et prøveprosjekt gjennom Kompetanse-plussordningen. Denne prøveordningen ble lansert i fjor. Ordningen gir deltakere opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i. 

Målgruppen for prosjektet er arbeidstakere med lave grunnleggende ferdigheter og lang arbeidserfaring. Kompetanse Norge mottok 78 søknader og nå får 52 prosjekter landet rundt til sammen 16 millioner kroner.

- Vi har et stort behov for flere fagarbeidere i årene som kommer. Da må vi også la alle som vil få bruke kompetansen sin i det norske arbeidsmarkedet. Vi vet at grunnleggende ferdigheter er helt avgjørende for deltakelse, og da er det veldig bra at flere nå får opplæring i dette i sammenheng med det yrket de ønsker å ta fagbrev i, fortsetter Tybring-Gjedde.

Les også: Alle må få muligheten til å lære hele livet – Høyres nye kompetansepolitikk 

Så mye penger får hvert fylke

Fylke

Antall prosjekter

Beløp

Oppland

1

130 000

Nord-Trøndelag

2

520 000

Sør-Trøndelag

7

2 470 000

Vest-Agder

3

1 170 000

Rogaland

4

1 560 000

Oslo

5

1 430 000

Buskerud

2

780 000

Hordaland

5

1 560 000

Hedmark

2

390 000

Møre og Romsdal

2

650 000

Troms

3

845 000

Nordland

6

1 885 000

Akershus

3

780 000

Sogn og Fjordane

1

260 000

Vestfold

5

1 300 000

Telemark

1

520 000

Sum

52

16 250 000

Høyre i regjering gjennomfører kompetansereformen «Lære hele livet»:

  • Målet med kompetansereformen Lære hele livet er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.
  • Stadig flere jobber krever formell kompetanse, men også høyt utdannede opplever at de trenger faglig påfyll i et moderne arbeidsliv.
  • I 2019 oppga 41 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer.
  • Regjeringen foreslår til sammen over 300 millioner kroner til tiltak knyttet til kompetansereformen i 2020.

Hva er Kompetansepluss?

  • Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.
  • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for personer som har minimum 5 års erfaring innen et fagområdet. Det innebærer at de ikke behøver noen form for opplæring før de går opp til fagprøven.
  • Kompetanse Norge forvalter og tildeler midler til prøveordningen med opplæring i svake grunnleggende ferdigheter i sammenheng med fagområdet det kan være aktuelt å ta en fagopplæring. Kompetanse Norge forvalter Kompetanseplussordningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
  • Kompetanse Norge har mottatt 78 søknader til Kompetansepluss prøveordning med fagopplæring. Av disse er 52 kvalifisert. Målgruppen for ordning er voksne arbeidstakere med lang erfaring fra eget fagfelt, men lav formell utdanning. 
  • I 2018 ble det tildelt 10,5 mill. kroner til 34 prosjekter under denne prøveordningen.