Folk er mer fornøyde med riks- og europaveier

Portrettfoto av Jonny Finstad. Foto: Høyre
Innbyggerundersøkelsen viser nok en gang at riks- og europaveier får stadig bedre skussmål. Men det er ennå en vei å gå, mener Høyres Jonny Finstad.
Nok en gang øker innbyggernes inntrykk av riks- og europaveier. – Vi har brukt milliarder på bedre vei, sier Høyres Jonny Finstad.
Innbyggerundersøkelsen kartlegger hvor tilfredse innbyggerne er med et stort spenn av offentlige tjenester. Riks- og europaveier har i mange år gitt et negativt inntrykk, men i år kommer nok et hopp.

- Folk er mer fornøyde med riks- og europaveier nå enn i 2017. De siste tre undersøkelsene har disse veiene fått bedre skussmål. Det er bra, og vi skal fortsatt bruke milliarder på bedre veier for å binde landet sammen, sier Jonny Finstad. Han sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Høyre.

Fortsatt en vei å gå

Inntrykket av riks- og europaveier øker mest i positiv retning. Likevel er det en vei å gå.

- Tilbakemeldingen med en score på 55 betyr at folk nå er delvis fornøyde. Det er opp fra 43 da vi tok over, som kategoriseres som negativt, sier hen.

Se utviklingen

Grafikk som viser økt tilfredshet med riks- og europavei. Økning fra 42 i 2010 til 55 i 2019.