Folks forbruksgjeld blir mindre

Bilde av Stokkebø innfelt
- Vi må unngå at bankene innvilger lån som aldri skulle vært gitt og at sårbare medmennesker pådrar seg en gjeld de ikke klarer å betjene.
Tall fra første kvartal viser at veksten i nordmenns forbruksgjeld avtar for første gang på 20 år. Regjeringens tiltak er i ferd med å gi resultater.

Av og til skjer uforutsette hendelser. Dersom vaskemaskinen ryker for småbarnsfamilien i Drammen, og man et trygg på at man kan tilbakebetale, kan det for eksempel være  greit å benytte seg av et kredittkort eller kortsiktig lån for å håndtere den uforutsette utgiften. 

Problemet er at mange har lånt over evne, og at alt for mange får lån de aldri skulle fått innvilget av banken.

- Vi må unngå at bankene innvilger lån som aldri skulle vært gitt og at sårbare medmennesker pådrar seg en gjeld de ikke klarer å betjene, sier Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen. 

Regjeringen har allerede innført en rekke tiltak for å bremse veksten i forbrukslån. Et av dem er en forskrift som strammer inn på bankenes adgang til å gi ut forbrukslån og gir mulighet til å sanksjonere bankene som ikke følger opp. De nye reglene trådte i kraft i mai og innebærer strengere krav til hvem bankene kan låne ut til. Det settes blant annet et tak for hvor høyt lånet kan være sett opp mot inntekt, og låntaker skal kunne tåle eventuelle renteøkninger. Hensikten med innstrammingene er å redusere risikoen den økende forbruksgjelden utgjør for den enkelte og for norsk økonomi i sin helhet. 

Nytt gjeldsregister

Enda et tiltak iverksatt av regjeringen er et gjeldsregister for usikret forbruksgjeld. Registeret ble tilgjengelig for første gang nå i juli. Formålet er å gi bankene mer informasjon om eksisterende forbruksgjeld for låntaker, slik at de kan foreta mer korrekte kredittvurderinger.

I en nylig publisert NRK-sak, sier Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge at flere medlemsbedrifter melder om at forbruksgjelden vil avta. 

Stokkebø sier han synes det er positivt om vi nå får redusert den usikrede gjelden: - Vi forventer oss at veksten bremser opp. Hvis ikke er vi klar til å sette inn flere tiltak. Det må bli slutt på å gi ut lån til folk som ikke kan betjene dem.

Noen av regjeringens gjennomførte tiltak: 

- Innført strengere krav til fakturering av forbrukslån

- Forskrift om markedsføring av kreditt

- Gjeldsregister for usikrede lån

- Innført forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis