Forbud mot engangsartikler av plast

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund innfelt i et bilde av fem mennesker som rydder en strand for søppel
Stortingsrepresentant Stefan Heggelund sier at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. Nå setter regjeringen av 420 millioner kroner til kampen mot plast i havet.
- Regjeringen legger opp til å forby engangsartikler av plast innen ett år. Denne sommeren kan fort bli den siste sommeren for engangsbestikk. Det er veldig bra for naturen og miljøet, sier Høyres klimapolitiske talsperson, Stefan Heggelund.

Plast i naturen er til store skade for dyreliv, planteliv og for klimaet. Når vi har nedbrytbare alternativer, er det få grunner til at vi fremdeles skal selge engangsartikler av plast, sier Heggelund.

Forbudet vil basere seg på regelverk i EU som blir vedtatt snarlig. For å sikre raskest mulig fremdrift i arbeidet vil regjeringen sette i gang forberedelsene i Norge umiddelbart.

- Høyres ambisjon er at Norge skal være helt i front i arbeidet med å redusere marin forsøpling. Derfor setter vi av 420 millioner kroner i årets statsbudsjett til kampen mot plast i havet, derfor innfører vi forbudet mot engangsartikler av plast og derfor tar vi lederrollen i internasjonale klima- og miljøforhandlinger, sier Heggelund.

Ny, internasjonal plastavtale

For ti dager siden foreslo i tillegg Norge nye regler for handel med plastavfall i verden. Fredag kveld ble reglene vedtatt. Aldri tidligere har verdens regjeringer fått til en ny global miljøavtale på så kort tid.

- I tillegg til at vi jobber opp mot EU for at hele Europa skal bli plastfri, ser vi også at det internasjonale arbeidet i FN fungerer. klimaproblemet er en global utfordring som krever globale løsninger. Derfor er jeg stolt over at Norge er en global aktør i klimakampen, fortsetter Heggelund.

  • Les mer om den internasjonale plastavtalen her.
  • Les mer om forbudet mot engangsartikler her