Foreslår egen handlingsplan mot muslimhat

Mudassar Kapur. Foto
–Tiden er nå inne for en egen handlingsplan mot muslimhets, sier Mudassar Kapur. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

–Tiden er nå inne for en egen handlingsplan mot muslimhets, sier Mudassar Kapur. Statsminister Erna Solberg er åpen for en egen handlingsplan, og regjeringen har foreløpig ikke konkludert.

Den siste hendelsen på al-Noor-moskeen i Bærum er en brutal påminnelse for oss alle om hvor viktig det er at denne formen for hat bekjempes. Politiet vil ikke alltid kunne ha full oversikt i forkant av slike hendelser.

–Jeg mener det trengs konkrete tiltak for å bekjempe de holdningene som ligger til grunn for slike angrep. Jeg er derfor glad for at statsministeren, kulturministeren og religionsministeren er åpne for en egen handlingsplan, sier Mudassar Kapur.

Kapur mener det nå bør nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som kan jobbe frem en slik plan.

–All form for rasisme, etnisk og religiøs diskriminering er helt uakseptabelt. Vi har alle et ansvar for å beskytte hverandre, ikke minst alle våre minoriteter, fortsetter Kapur.

– Vi har ikke tatt noen beslutning i regjeringen på om det skal være en egen handlingsplan, eller om dette skal være et tema i den felles handlingsplanen, uttalte Erna Solberg til NTB tidligere denne uken.

Hun viste da til at regjeringen allerede har besluttet at det skal utarbeides en fornyet handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

–Hat mot muslimer kan bli et kapittel i denne handlingsplanen, eller det kan bli skilt ut i en egen handlingsplan, det er viktig å være pragmatisk, sier statsministeren.

Kunnskap, forskning og holdningsarbeid

Regjeringen har allerede jobbet en stund for å få til en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering der alle tiltakene ses i sammenheng. Veldig ofte er det akkurat de samme uttrykkene og mekanismene det er snakk om uavhengig av hvilken gruppe som opplever trakasseringen. Fordommer, mangel på kunnskap, og falske nyheter og konspirasjonsteorier på nettet er blant fellesnevnerne. Mange av tiltakene for å bekjempe rasisme og diskriminering er de samme: Kunnskap, forskning og holdningsarbeid.

Flere hendelser den siste tiden, nå senest hendelsen på Eiksmarka i Bærum, viser at det er behov for et spesielt fokus på muslimhat. Utviklingen har gått veldig raskt i negativ retning, særlig på nettet.

–Netthets, falske nyheter og nettsteder som spyr ut fordommer, hat og myter er holdninger vi må bidra til å bekjempe, fortsetter Kapur.

Kapur foreslår derfor følgende konkrete tiltak:

  • Registrere muslimhat som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter.
  • Gjennomføre holdningsundersøkelser med en fast intervall.
  • Etablere og forsterke forskningsprogrammer om muslimhat i Norge.
  • Etablere og forsterke prosjekter som bidrar til økt kontakt mellom muslimer og ikke-muslimer. For eksempel unge muslimer som kan reise til norske skoler og fortelle hvordan de opplever dette.
  • Få fylker og kommuner med på en fellesdugnad der arbeidet settes på høyt på den politiske dagsorden i samarbeid med etatene. Må skapes arenaer for deling av kunnskap og erfaring.

–For å lykkes med dette må vi få med oss Kommune-Norge og etatene. For det er der arbeidet skal skje i praksis og i hverdagen. Dette er en nasjonal dugnad og den starter i våre lokalsamfunn, avslutter Kapur.