Derfor foreslår regjeringen å fjerne forsørgertillegget i alderspensjonen

Høyre-logo.
Tall fra Nav viser at det er rundt 2000 personer som får utbetalt dette tillegget. 99 prosent av dem er menn og 8/10 av ektefellene er i yrkesaktiv alder. 2/10 er under 50 år.
De pensjonistene som mottar dette tillegget i dag, er i hovedsak menn som forsørger yngre koner i yrkesaktiv alder. Disse har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet.
Regjeringen foreslår å fase ut forsørgingstillegget for pensjonister som forsørger barn eller ektefelle. De pensjonistene som mottar dette tillegget i dag, er i hovedsak menn som forsørger yngre koner i yrkesaktiv alder. Vi mener dette er en utdatert ordning som bør avvikles.

Tall fra Nav viser at det er rundt 2000 personer som får utbetalt dette tillegget. 99 prosent av dem er menn og 8/10 av ektefellene er i yrkesaktiv alder. 2/10 er under 50 år. 

Disse har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet, ettersom dette tillegget kun blir utbetalt dersom ektefellen har en inntekt under 1G (altså 99 858 kr., per 1. mai 2019) eller ikke mottar uføretrygd eller pensjon. 

En tredjedel av mottakerne har på et tidspunkt flyttet til Norge, mens en tredjedel bor i utlandet. Gjennomsnittlig utbetalt månedlig tillegg er 2.800 kroner.

Du kan lese mer om forslaget på regjeringens nettside. Høringsfristen for forslaget er 17. desember 2019.