Fortsatt god kommuneøkonomi

Bergen fra Fløien. Bernt Trellevik innfelt
Kommuneøkonomien i Norge går svært godt

Regjeringen vil gi kommunene en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunenes frie inntekter blitt økt med hele 30 milliarder kroner.

Tirsdag la regjeringen frem sitt forslag til kommunenes inntekter i 2020, gjennom den såkalte «kommuneproposisjonen». Den viser at kommuneøkonomien i Norge går svært godt.

−Seks år med Høyre-styre har gitt en kommuneøkonomi som gjør det mulig å levere gode velferdstjenester innen skole, eldreomsorg, barnevern med mer i hele landet. Nå sørger vi for at dette fortsetter også i 2020, sier Høyre kommunalpolitiske talsperson, Ove Trellevik.

Han viser til at kommunesektoren gikk med overskudd både i 2017 og 2018, og det nå er rekordfå kommuner som er satt under statlig administrasjon på grunn av dårlig økonomistyring.

En sunn kommuneøkonomi er avgjørende for å kunne levere stabile tjenester og unngå å måtte belaste innbyggerne med for eksempel eiendomsskatt, fortsetter Trellevik.

Trellevik viser til at dette blir et viktig spørsmål i kommunevalget nå, men understreker at kommunene først og fremst er herrer i eget hus

Det aller viktigste kommunene kan gjøre for å være i stand til å levere gode tjenester er å legge til rette for at det kan være lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor i kommunen. Uten det, havner man i en negativ spiral av synkende tilskudd. Derfor må kommunene være attraktive lokalsamfunn som sørger for nye arbeidsplasser, sier Trellevik.

Kommunereformen fortsetter

Fra 1. januar neste år vil 119 kommuner slå seg sammen til 47 nye, større kommuner for å kunne levere bedre tjenester til innbyggerne sine. En fersk rapport viser at de minste kommunene sliter med å levere et godt velferdstilbud til sine innbyggere og å skaffe riktig fagkompetanse.

Alt vi vet om fremtidens velferdstilbud er at det vil kreve mer kompetanse og sterkere organisasjoner for å levere det innbyggerne forventer. Skal kommuner forbli attraktive å bo i og flytte til, vil det i mange tilfelle ikke være mulig å komme utenom nye kommunesammenslåinger. Derfor er jeg glad for at regjeringen legger til rette for nye naboprater mellom kommunene også i dette kommuneopplegget, avslutter Trellevik.

Les Kommuneproposisjonen 2020