Fravær i ungdomsskolen

En elev på 10.trinn har normalt seks dager og fem timer fravær. En elev i videregående har typisk tre dager og ni timer fravær. 

2018 var det første året vi fikk fraværsstatistikk for 10.trinn i grunnskolen. Fraværet på 10.trinn har vært stabilt de siste fire årene, og tallene er like for jenter og gutter. Nesten 9.000 av 10-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. 

Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående opplæring. 

Fylkestall 10.klasse 2017-2018

Fylke

Median dager

Median timer

Akershus

6

6

Aust-Agder

6

4

Buskerud

6

4

Finnmark

8

6

Hedmark

6

3

Hordaland

6

5

Møre og Romsdal

5

3

Nordland

7

3

Oppland

5

3

Oslo

7

11

Rogaland

5

4

Sogn og Fjordane

5

2

Telemark

5

4

Troms

6

6

Trøndelag

6

5

Vest-Agder

5

5

Vestfold

6

4

Østfold

6

5

Hele landet

6

5

Fylkestall 10.trinn 2017-2018

Andelen elever med mer enn 15 dager fravær varierer mye mellom fylkene. I Sogn og Fjordane gjelder det 10,1 prosent av elevene, mens det i Finnmark gjelder hele 22,9 prosent av elevmassen. Forskjellene er oppsiktsvekkende store.

Fylke

0-15 dager
Antall elever

>15 dager
Antall elever

0-15 dager
Prosent

>15 dager
Prosent

Akershus

6.626

1.070

86,1

13,9

Aust-Agder

1.139

204

84,8

15,2

Buskerud

2.783

437

86,4

13,6

Finnmark

748

222

77,1

22,9

Hedmark

1.833

316

85,3

14,7

Hordaland

4.893

1.086

81,8

18,2

Møre og Romsdal

2.800

403

87,4

12,6

Nordland

2.393

452

84,1

15,9

Oppland

1.958

262

88,2

11,8

Oslo

4.644

952

83

17

Rogaland

5.022

689

87,9

12,1

Sogn og Fjordane

1.138

128

89,9

10,1

Telemark

1.721

243

87,6

12,4

Troms

1.553

330

82,5

17,2

Trøndelag

4.459

724

86

14

Vest-Agder

1.935

283

87,2

12,8

Vestfold

2.404

404

85,6

14,4

Østfold

3.038

514

85,5

14,5

Nasjonalt

51.086

8.719

85,4

14,6

De største kommunene

Kommune

Median dager

Median timer

Bergen

7

8

Bærum

6

8

Drammen

6

6

Fredrikstad

6

5

Kristiansand

4

4

Oslo

7

11

Sandnes

6

5

Stavanger

4

4

Tromsø

6

8

Trondheim

6

12

Hele landet

6

5