Fravær i ungdomsskolen

Tall viser at elevene på 10.trinn har typisk seks dager og fem timer fravær, og at 14 prosent av elevene har mer enn 15 dager fravær.

2018 var det første året vi fikk fraværsstatistikk for 10.trinn i grunnskolen. Fraværet på 10.trinn har vært stabilt de siste fire årene, og tallene er like for jenter og gutter. Nesten 9.000 av 10-klassingene har mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår. 

Elever som har høyt fravær i grunnskolen fortsetter å ha høyt fravær i videregående opplæring. 

Fylkestall

Fylke

 2017-2018

 2018-2019

 

Median dager

Median timer

Median dager

Median timer

Akershus

6

6

5

6

Aust-Agder

6

4

6

5

Buskerud

6

4

5

5

Finnmark

8

6

9

8

Hedmark

6

3

6

4

Hordaland

6

5

6

5

Møre og Romsdal

5

3

5

4

Nordland

7

3

6

3

Oppland

5

3

5

4

Oslo

7

11

7

11

Rogaland

5

4

4

4

Sogn og Fjordane

5

2

4

2

Telemark

5

4

6

5

Troms

6

6

6

6

Trøndelag

6

5

6

6

Vest-Agder

5

5

4

5

Vestfold

6

4

6

4

Østfold

6

5

6

6

Hele landet

6

5

6

5

De største kommunene

Kommune

 2017-2018

 2018-2019

 

Median dager

Median timer

Median dager

Median timer

Bergen

7

8

6

8

Bærum

6

8

3

6

Drammen

6

6

5

8

Fredrikstad

6

5

6

6

Kristiansand

4

4

4

4

Oslo

7

11

7

11

Sandnes

6

5

5

5

Stavanger

4

4

4

5

Tromsø

6

8

6

10

Trondheim

6

12

 7

11

Hele landet

6

5

6

5