Fraværet i videregående holder seg lavt

Portrettfoto av Turid Kristensen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Fraværsgrensen har vært en suksess.
Nye fraværstall viser at fraværet blant elevene holder seg stabilt fra i fjor. 

- Å stille krav til at elevene møter opp på skolen er å bry seg. Igjen viser tall oss at fraværsgrensen har fungert. Elevene er mer til stede, flere fullfører og færre faller fra, sier stortingsrepresentant for Høyre Turid Kristensen. 

Fraværet har stupt med 40 prosent

Det er tre år siden Høyre i regjering innførte fraværsgrensen. Statistikken Utdanningsdirektoratet har publisert i dag viser at dagsfraværet holder seg stabilt fra i fjor, med et medianfravær på 3 dager. Det er en nedgang på 40 prosent sammenlignet med før innføringen av fraværsgrensen.

- Det at eleven er på skolen gjør det enklere for lærerne å fange opp faglige utfordringer eller sosiale utfordringer. Vi må gjøre mer for å følge opp elever som enten trenger litt hjelp til å mestre det faglige på skolen, eller som rett og slett står i faresonen for å droppe ut av ulike årsaker, sier Kristensen.

Oppfølgingsplikt ved høyt fravær

Det er alt for mange elever som også er for mye borte i grunnskolen. I 2018 fikk vi for første gang fraværsstatistikk for 10.trinn. Nesten 9.000 av elevene hadde mer enn 15 dager fravær i løpet av et skoleår.

- Tusenvis av barn er borte fra klasserommet og klassekameratene mer enn tre uker. Dette er timer, dager og uker med viktig undervisning som kan være helt avgjørende for faglig og sosial mestring. Vi må gjøre mer for elever som er borte allerede fra første fraværsdag, understreker Kristensen.

Høyre vil derfor innføre en varslings- og oppfølgingsplikt til skolene når en elev er mye borte. Varslingen skal skje allerede etter første dag med udokumentert fravær. Noen skoler har gode rutiner for å følge dette opp, men ikke alle har gode nok systemer.

- Skolene må komme til bunns i hva årsaken til fraværet er, og sette inn tiltak i samarbeid med foreldrene, legger Kristensen til.

Les også: Skolene må gjøre mer når elevene er borte

Flere elever fullfører og består

Pilene peker i riktig retning. Elevene er mer til stede, flere fullfører og består og færre faller fra. Det siste fullføringstallet viste at 75,3 prosent av elevene hadde fullført videregående. Det er rekordhøyt.

- Pilene peker i riktig retning og det er bra. Men vi skal ikke la gode tall bli en hvilepute. Vi skal fortsette den jobben vi har startet for å få flere av ungdommene våre gjennom skoleløpet på en god måte. Jeg kommer ikke til å si meg fornøyd før målet om at ni av ti fullfører videregående er nådd, sier Kristensen.

Les også: 5000 flere skal fullføre videregående hvert år

Fakta om fravær i videregående

  • Fraværsstatistikken viser hvor mye fravær elevene vil få oppført på vitnemålet etter hvert skoleår.
  • Elevene som går ut av tredjeklasse på videregående i 2018-19, er de første som har hatt fraværsgrense alle tre årene.
  • Medianfraværet til elever i videregående er, som forrige skoleår, 3 dager. Gjennomsnittet er over dobbelt så høyt (6,2 dager), noe som viser at det er noen elever med veldig høyt fravær, mens de fleste har betraktelig lavere fravær enn før.
  • Årsaken til at man bruker median er at det er mindre sårbart for ekstremverdier. Medianen påvirkes ikke like mye som gjennomsnittet av at noen veldig få elever har veldig høyt fravær. Medianen gir et riktigere bilde enn gjennomsnittet av hvor mye fravær det er vanlig for elever å ha.
  • Elevene med høyest dagsfravær har 25 prosent lavere dagsfravær skoleåret 2018-19 enn før fraværsgrensen ble innført for tre år siden.