Erna: - Fylkene må ta et større ansvar for at unge fullfører videregående

Videregåendeelever som rekker opp hånden i et klasserom. Erna Solberg innfelt.
Erna Solberg mener vi må tenke nytt rundt hvordan å få flere elever til å fullføre videregående opplæring.
I dag ga statsminister Erna Solberg en tydelig beskjed til lokalpolitikerne om at de må ta et større ansvar for ungdommene sine.

- Vi har en forskjellsskole som ikke i stor nok grad makter å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra. Lokalpolitikerne har et stort ansvar som skoleeiere for å bekjempe forskjellsskolen og gi elevene det grunnlaget de trenger for å mestre videregående opplæring, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Her kan du lese mer om forskjellsskolen: Erna vil ta knekken på forskjellsskolen

Syv av ti elever fullfører videregående. Det er for dårlig. Høyre har et klart mål om at dette skal økes til ni av ti. Erna Solberg gav en tydelig beskjed da hun talte til Høyres største fylkeslag, Viken, på deres vårkonferanse i Asker.

-  I dag har jeg gitt tydelig beskjed til Høyres lokalpolitikere i Viken at de må gjøre mer for å forhindre at ungdom med svake forutsetninger for å fullføre videregående faller mellom to stoler. Dette er en gruppe ungdom som trenger skolen og et bedre tilpasset tilbud aller mest, sier statsministeren.

Fylkene må gjøre mer

Torsdag publiserte Utdanningsdirektoratet skolebidragsindikatoren. Den sier noe om hvor mye skolene bidrar til elevenes læring. Tallene viser at en av fem kommuner er skolebidraget dårligere enn forventet. Statsministeren viser til at det fortsatt betyr for mye hvilken skole du går på, hvor i landet du bor og hvem foreldrene dine er, for hvor godt du lykkes på skolen. For de yngste barna i skolen bidrar Akershus godt over det som er forventet, mens for elevene i ungdomsskolen er det Østfold som bidrar over snittet. I Østfold har 37 prosent av skolene på ungdomstrinnet et bidrag som er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet.

Her kan du lese mer om skolebidragsindikatoren: Forskjeller i hvor flinke skolene er til å løfte elevene sine

- Vi må tenke nytt rundt hvordan å få flere ungdommer til å mestre skolen og fullføre videregående opplæring. Det betyr for eksempel å tilby noen elever mulighet til å ta deler av opplæringen sin i arbeidslivet. Lokalpolitikerne spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet og regjeringen vil nå gi fylkeskommunene et større ansvar for unge mellom 16 og 24 år, fortsetter statsministeren.

Regjeringen vil utrede hvordan fylkeskommunene kan få et utvidet og mer helhetlig ansvar for at de unge gjennomfører videregående. Den nevner at blant annet disse tiltakene kan være aktuelle for fylkeskommunene å tilby:

  • Legge til rette for forkurs
  • Kombinasjonsklasser hvor ungdom kan kombinere grunnskole og videregående på en tilrettelagt måte
  • 11. skoleår
  • Tilrettelagt opplæring på andre arenaer enn skolen

- Vi har en plikt som foreldre, som voksne, men ikke minst som politikere, å gi barna våre en god oppvekst og en god utdanning. Det er grunnlaget for å kunne leve gode og selvstendige liv. Høyre vil bekjempe forskjellsskolen og hjelpe enda flere ungdommer til å få et vitnemål i hånden, sier statsministeren.