Gratulerer med den internasjonale sykepleierdagen!

Statsråd Bent Høie innfelt i bilde av sykepleier
- Vi har aktivt jobbet for å øke rekrutteringen av sykepleiere og for å videreutvikle kompetansen deres.
Hver dag redder sykepleiere liv og forebygger sykdom. De er avgjørende for mennesker i alle livets faser. Vi trenger enda flere hverdagshelter i årene fremover! 

- I dag er det den internasjonale sykepleierdagen. Jeg vil derfor takke alle sykepleiere for den innsatsen de gjør, sier helseminister Bent Høie.

Vi blir flere og vi blir eldre. Det kommer til å legge et økende press på helse- og omsorgstjenestene de neste 15-20 årene. SSBs nye framskrivninger for helse- og omsorgssektoren bekrefter dette.

- Vi må jobbe på nye måter. I Stavanger kommune ser vi at det er redusert behov for hjemmesykepleie og sykehjemsplasser på grunn av god bruk av velferdsteknologi. Eldre er mer fornøyd og mestrer livet bedre selv, sier helseminister Bent Høie

Det er et stort behov for sykepleiere i Norge. Å tilby faste stillinger, gode fagmiljøer og muligheter for etter- og videreutdanning er noe av det som bidrar til å gjøre yrket mer attraktivt. 

- Vi har jobbet aktivt for å øke rekrutteringen av sykepleiere og for å videreutvikle kompetansen deres. Dette har gitt resultater, men vi må fortsette arbeidet, sier Høie. 

I 2017 ble det nesten 5000 flere årsverk i omsorgstjenesten i kommunene. Nærmere 1200 av dem var sykepleiere. Fra 2013-2017 økte antall årsverk for sykepleiere i omsorgstjenesten med nesten 4000.

Regjeringen har økt bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning og lederkompetanse i omsorgstjenesten med 170 millioner kroner fra 2014 til en samlet bevilgning på 360 millioner kroner i 2019.

Omlag 48 000 ansatte i omsorgstjenestene har fullført grunn-, videre- eller etterutdanning med støtte fra Kompetanseløft 2020 de to første årene i planperioden 2016-2017.

- Det er heldigvis fortsatt mange søkere per studieplass, og vi har over tid sett en økning. Dette er spennende og viktige yrker, men vi må jobbe for å heve statusen for å jobbe i kommunal helse, sier Høie

Visste du at den internasjonale sykepleierdagen markeres den 12. mai hvert år fordi det var Florence Nightingales bursdag?