Halvparten av elevene har søkt yrkesfag

Ungdomsskolejente skrur på veggen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
Kunnskapsministeren er glad for at halvparten av elevene har søkt seg til yrkesfag.
I årets opptak utgjør yrkesfagene 51 prosent av søkerne til videregående. Det er 800 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende. 

- Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, og det er gode nyheter at yrkesfagene fortsetter å være populære, sier Høyres nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Flere elver kommer inn på førstevalget sitt

Mer enn 9 av 10 søkere har fått tilbud om skoleplass etter at fylkeskommunene har gjennomført førsteinntaket til videregående. 86 prosent har fått tilbud om det de hadde som førstevalg da de søkte. Det er en liten oppgang sammenlignet med fjorårets tall. 

- Det er bra at flere elever nå får innfridd førstevalget sitt. Vår ambisjon er at enda flere unge skal få et vitnemål eller fagbrev i hånden, og vi skal gjøre mer for å hjelpe elevene til å fullføre og bestå videregående, sier kunnskapsministeren. 

Dette gjør Høyre i regjering for yrkesfagene

Høyre i regjering har gjennomført og gjennomfører flere tiltak for å styrke yrkesfagene. 

- Vi ønsker at flere skal velge yrkesfag, og har derfor satt i gang flere tiltak. Det er like viktig å ha et fagbrev som å ha en mastergrad, og mulighetene er mange om du velger yrkesfag. Rekordmange yrkesfagelever får også læreplass, og flere fullfører og består en yrkesfaglig utdanning. Nå skal vi fortsette det gode arbeidet, sier kunnskapsministeren. 

  • Fornyer strukturen for yrkesfag. Fra 2020 vil elevene få tidligere spesialisering.
  • Fornyer fellesfagene i videregående opplæring som vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene slik at de er i tråd med det ungdommene møter i sin arbeidshverdag.
  • Innført et nytt, praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen for gi flere elever mulighet til yrkesretting tidligere.
  • Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere gjennom yrkesfaglærerløftet, styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og videreføre lektor 2-ordningen for yrkesfag.
  • Gitt yrkesfagelever rett til påbygg etter ferdig fagbrev. Gjør veien fra yrkesfag inn til høyere utdanning enklere.
  • Økt lærlingtilskuddet med nærmere 25 000 kroner per kontrakt. Gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.
  • Skjerpet kravet om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.
  • Laget en egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. 
  • Regjeringen har i budsjett for 2019 styrket yrkesfagene med til sammen 30 mill. kroner. Dette kommer på toppen av om 600 mill. kroner til yrkesfagene i perioden 2013-2018.