Her er noen gode nyheter på verdens miljødag

Stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle. Her fotografert i Oslo sentrum.
Stortingsrepresentant for Høyre, i energi- og miljøkomiteen, Lene Westgaard-Halle. Foto: Cecilie Victoria Jensen
Luftkvaliteten i Norge har aldri vært bedre.

Luftforurensning kan gi alvorlige helseproblemer. Visste du at høy forurensning i luften kan knyttes til økt risiko for hjerte- og karsykdommer, luftveislidelser og kreft? Ifølge «The Lancet Commission on Pollution and Health» kunne 2265 dødsfall i Norge i 2015 knyttes opp mot forurensning. Ifølge WHO er tallet nå betraktelig høyere i dag.

Derfor er det viktig med både nasjonale og lokale grep for at folk skal puste inn ren luft i hele landet.

- Siden det først og fremst er veitrafikk som er årsaken til forurensning av den lokale luftkvaliteten, er tiltak som reduserer eksosutslipp og svevestøv viktig. For eksempel regjeringens elbil-satsing, kollektivtrafikk, jernbanesatsingen og god arealplanlegging. Vi legger også til rette for flere gang- og sykkelstier. Dette gir nå resultater, sier stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle i energi- og miljøkomiteen.

Ferske tall viser at 2018 var det første året hvor norske byer ikke overskred grenseverdien for NO2, siden den trådte i kraft i slutten av 2002. Det viser at det går i riktig retning.

Alle norske kommuner som målte luftkvaliteten i 2018 holdt seg innenfor grenseverdien for utslipp av nitrogendioksid (NO2).

Utslippene av nitrogendioksider (NOx) har generelt gått nedover de siste 30 årene, selv om nordmenn har fått flere biler og veitrafikken øker. Dette henger blant annet sammen med ny teknologi som gjør at biler og tunge kjøretøy har et lavere utslipp enn før.