Historiens grønneste regjeringsplattform

Stefan Heggelund om de gode punktene om regjeringsplattformen
Stefan Heggelund om den nye regjeringsplattformen
Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Krf la frem tidenes grønneste regjeringsplattform.

Klima- og miljøutfordringen er den største utfordringen verden står ovenfor i dag. Derfor er jeg veldig glad for hvor offensiv regjeringen er på klimaløsningene. Aldri har vi sett en så grønn regjeringsplattform med så mange tiltak for å begrense klimautslippene, sier Stefan Heggelund, fraksjonsleder for energi- og miljøfraksjonen til Høyre.

Bred borgerlig plattform

For Høyre er det viktig å bygge et bredt samarbeid med borgerlig samarbeid. Vi utvider regjeringen, og vil nå få trygg styring med en flertallsregjering for landet. 

- Granavolden-plattformen staker ut den retningen vi har stått sammen om de siste fem årene, og det er ekstra gledelig å se hvor viktig klimapolitikken har vært i utarbeidelsen av den nye plattformen. Tidenes grønneste regjeringsplattform er nå et faktum, og jeg gleder meg til vi skal realisere politikken vi har blitt enig om, sier Stefan Heggelund, fraksjonsleder for energi- og miljøfraksjonen til Høyre. 

Klimautfordringen kan bare løses gjennom et globalt samarbeid, men også Norge må kutte egne utslipp. Granavold-plattformen velger virkemidler som vi vet fungerer, og den legger opp til nye markeder for nullutslippsteknologi. 
- Det må bli lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Det grønne skatteskiftet har så vidt startet, og det er bra at vi bygger opp næringslivet vi skal ha for framtiden, uten utslipp. Vi styrker utslippsmålene våre, og vi legger til konkret politikk som gjør at vi når utslippsmålene våre, fortsetter Heggelund. 

- Nå har vi to år på å gjennomføre historiens grønneste regjeringsplattform, og arbeidet starter i dag. Vi skal halvere utslippene i skipsfarten, vi skal styrke kollektivtransporten, bygge store, nye jernbanestrekninger og vi skal være blant verdens beste land på fornybar energi i fattige land. Det er jeg stolt over, avslutter Heggelund. 

Nytt på klima og miljø i plattformen

  • Flere ladestasjoner skal bygges over hele landet, og det offentlige skal finansiere ladestasjoner i boligfellesskap og sameier. 
  • Gjennomføre 45% kutt av våre klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. 
  • Arbeide for elektriske fly på norske rullebaner
  • CO2-fond for næringslivet
  • Store, nye investeringer i fornybar energi i fattige land. 
  • Rekordstor investeringer i nye grønne arbeidsplasser, gjennom investeringsselskapet nysnø. 

Les også disse sakene: