Høyres nye prinsipprogram: Nei til aktiv dødshjelp og nei til tiggeforbud

Jan Tore Sanner, Høyres landsmøte 2019
Jan Tore Sanner på talerstolen under Høyres landsmøte 2019. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Høyre har i dag vedtatt nytt prinsipprogram. Prinsippene våre viser retning for all øvrig politikk. Arbeidet har vært gjennomført av en komité ledet av Jan Tore Sanner. Programmet erstatter det forrige som er fra 2008.

- Vi har hatt en bred og grundig prosess, hvor hele partiet har kommet med innspill underveis i arbeidet. Det har vært nyttig å ha en gjennomgang av prinsippene våre, som skal styre all den øvrige politikken vår. Jeg ser frem til at vi lander på et nytt prinsipprogram. Det skal vare i mange år, sier Jan Tore Sanner.

Samfunnet er i kontinuerlig endring. En del av de utfordringene vi står overfor i dag var ikke aktuelle for 11 år siden. Derfor må prinsipprogram jevnlig oppdateres. Programmet tar stilling til viktige spørsmål slik som kirkens posisjon i samfunnet, bioteknologisk utvikling, migrasjon, netthets og utenforskap.

- Da vårt forrige program ble vedtatt, var iPhone 1 akkurat lansert, Facebook var et nettsted hvor ungdommen la ut festbilder, og El-bilene het Buddy og Think. Samtidig har vi sett alvorlige utslag, slik som populismens fremvekst, og angrep på viktige internasjonale, regelstyrte institusjoner. Det er viktig for oss å knesette prinsipper med formuleringer som virker relevante for vår tid.

Sanner avslutter med et nikk til Jan P. Syse, om prinsippenes rolle: Vi skal styre etter stjernene, ikke for å komme dit, men for å komme trygt frem.

Redaksjonskomiteens leder, Kristin Ørmen Johnsen, takket for mange gode innspill, og redegjorde for de redaksjonelle valgene som var blitt gjort. Blant viktige prinsipielle formuleringer i nytt program, finner vi:

 • Nei til aktiv dødshjelp
 • Individets ukrenkelige egenverdi
 • Respekten for enkeltindividet
 • Forsvar for en sosial markedsøkonomi
 • Respekt for familienes valgfrihet og selvbestemmelse
 • Ansvar for å bidra til god offentlig debatt, og bekjempe netthets
 • Norges ansvar for mer internasjonalt samarbeid, og et standpunkt om å ønske full norsk innlemmelse i det europeiske felleskap
 • Bevaring av Den norske kirkes særstilling i det norske samfunnet
 • Tro på at samfunnet best bygges nedenfra
 • Forsvar for personvernet
 • Retten til å be om hjelp, også når det skjer i form av tigging
 • Bevaring av frivilligheten
 • Eiendomsretten er grunnleggende for et godt samfunn
 • Et godt arbeidsliv muliggjør deltagelse uavhengig av psykiske eller fysiske utfordringer
 • Det skal alltid lønne seg å jobbe

Les hele prinsipprogrammet her (pdf)

 

Kommentatorer om Høyres prinsipprogram