Høyres kvinneforum har bursdag

Sara Christie. Foto: Frederik Hilfling-Rasmussen – Stortingsarkivet
Sara Christie. Foto: Frederik Hilfling-Rasmussen – Stortingsarkivet
For 94 år siden i dag ble Høyres første nasjonale høyrekvinneforeningen stiftet.

12. mars 1925 fikk Høyre sin første nasjonal kvinneforening. På initiativ fra sentralstyret, ble Høirekvinners Landsforbund etablert på et møte som fant sted i Kristiania. Sara Stockfleth Christie fra Trondhjem ble foreningens første leder. Hun ledet Høirekvinners Landsforbund fra 1925 til 1927. Historien sier også at Christie egentlig ikke ønsket en særskilt kvinneorganisasjon.

Hun var også vararepresentant til Stortinget i perioden 1916–24. Christie møtte første gang for Sem Sæland i 1917, som den andre kvinnen på Stortinget etter Anna Rogstad. Christie møtte fast som vara for statsråd Odd Klingenberg 1923–24.

Den første lokale høyrekvinneforeningen ble stiftet allerede i 1910 i Kristiania.

I 1994 ble Høyrekvinnenes Landsforbund erstattet med Høyres Kvinnenettverk. I 2006 ble det foretatt en navneendring fra Høyres kvinnenettverk til Høyres kvinneforum.

Gratulerer med 94-årsdagen!