Høyres Margret Hagerup vant inkluderingspris

Margret Hagerup mottar pris på Stortinget. Foto.
–Å stille krav er å bry seg. Det betyr at vi har tror på den enkelte, sier Margret Hagerup. Foto: Cecilie Jensen
Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup ble torsdag tildelt Stiftelsen HELT MEDs inkluderingspris. Den tildeles noen som i "særlig grad har utmerket seg for å bidra til at også personer med utviklingshemming får anledning til å bli deltakende i yrkeslivet".
Margret Hagerup har imponert oss stort. Fra første stund vi ble kjent med henne, har hun vist et stort engasjement for at også personer med utviklingshemming skal få muligheter til å jobbe på sykehjem, barnehager, cafeer, lager, butikker, kontor, flyplasser og så videre

I juryens begrunnelse står det følgende:

"Det er ikke så vanskelig for politikere og andre å ha sympati for utviklingshemmede. Men for at det skal skje noe i praksis, er dette langt fra nok. Årets prisvinner har ikke bare vist gode holdninger, hun har også vist gode handlinger. Hun har vist handlekraft, og har jobbet aktivt for å bevilge midler som kan gi fortsatt vekst til denne typen arbeidsinkludering.

Prisvinner ønsker også å gjøre endringer i bruk av tiltaksmidler hos NAV, og få til en modernisering som gjør at flere kan komme ut i ordinært arbeidsliv og få den tilretteleggingen og oppfølgingen som gjør at de kan lykkes i arbeidslivet. I møter hun har hatt med arbeidstakere med utviklingshemming som har fått jobb gjennom HELT MED, har hun opptrådd med et engasjement og en respekt som gjør at de opplever å bli tatt på alvor, og får tro på at utviklingen nå kan gå i riktig retning igjen."

–Dette var utrolig kjekt! Inkluderingsdugnaden er et av de viktigste prosjektene vi har. HELT MED viser vei i dette arbeidet, gjennom deres arbeid med å rekruttere stadig flere arbeidsgivere gjennom entusiasme og gode historier. Høyres tror på at alle har et potensial til å mestre mer enn de tror, sier Margret Hagerup.

Om HELT MED

Mer enn 70 personer med utviklingshemming har fått fast jobb i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-modellen. Se eksempler: https://heltmed.org/de-gode-historiene, samt videoreportasjen som for få dager siden viste arbeidslivsforskere over hele verden hvordan vi nå driver med arbeidsinkludering for utviklingshemmede i Norge https://vimeo.com/376135068

Les mer om HELT MED