Erna Solberg: - Flere skal få gleden av å bo i en Høyrestyrt kommune

Erna Solberg på Helgeland
Erna Solberg og andre Høyreprofiler skal reise rundt i hele landet sammen med våre ordførerkandidater.

Høyres valgkampmaskineri i gang. I løpet av valgkampen skal vi banke på 700 000 dører. Høyres lokale kandidater skal vise hvorfor de bør få velgernes tillit. 

Mandag 9. september er det valg til nye kommunestyrer og fylkesting. Det er i stor grad lokalpolitikerne som bestemmer hvordan velferdstilbudet ditt skal være. Høyre vil at du skal få mer kvalitet og valgfrihet i velferden.
 
- Målet er at over halvparten av Norges befolkning skal få gleden av å bo i en Høyre-styrt kommune, sier statsminister og partileder Erna Solberg.

Kunnskap og mestring i skolen

- Høyre vil at barna våre skal gå på en skole med kunnskap og mestring. Alle skal ha like muligheter, enten om de er jente eller gutt, uansett hvor de er født eller hvilke jobber foreldrene deres har, sier hun. 
 
Nye tall i skolebidragsindikatoren visert at skolene bidrar ulikt til elevenes læring. Solberg er opptatt av at det er for store forskjeller mellom skolene. 
 
- Derfor vil Høyre bekjempe forskjellsskolen. Da må vi hjelpe elever som blir hengende etter, stille krav til lærerne og sørge for at elevene trives på skolen, sier hun.
 
LES MER om vår politikk for en skole med kunnskap og mestring

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Solberg sier Høyre vil gi de eldre bedre mat og et tilbud om minst én times aktivitet daglig. Kommunene skal nå gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» som handler om å gi de eldre mer livskvalitet.
 
- Valget handler også om hvordan vi hjelper de som trenger det mest. Derfor er Høyre mer opptatt av kvalitet og valgfrihet i omsorgen enn hvem som gjør jobben, sier Solberg.
 
Hun mener at en stemme til Høyre er en stemme på et omsorgstilbud som bryr seg om deg, ikke med deg.
 
- Vi skal ha en omsorg som gir bedre mat og mer aktivitet, som gjør at færre er ensomme og at flere kan bo hjemme lengre, avslutter hun.
 
LES MER om vår politikk for kvalitet og valgfrihet i omsorgen