Hva skal vi leve av i fremtiden?

Høyres pressekonferanse før Høyres landsmøte 2019
Foto: Cecilie Victoria Jensen
Høyres landsmøte 2019 blir holdt i en tid hvor Høyre opplever optimisme.

Vi opplever gode resultater i norsk økonomi og opplever mye vi er stolt av. Vi jobber med å bygge pasientenes helsevesen, og vi ser at det skapes mange nye jobber - både i byene og distriktene.

- Hva vi skal leve i fremtiden blir ett av de viktigste spørsmålene når Høyre samler seg til landsmøte i helgen. Vi trenger flere private jobber for å sikre fremtidens velferd. Vi opplever at den politiske debatten preges av det kommer utspill fra venstresiden som legger til hinder for private arbeidsplasser, sier Erna Solberg.

- Selv om vi er optimistisk med tanke på de resultatene vi har hatt, så er vi nysgjerrige og opptatt av å forme Norge for fremtiden. Høyre er et parti som alltid er opptatt av utviklingen fremover – og at vi har en politikk som er med på å fornye Norge fremover, fortsetter Erna Solberg.

Uaktuelt med sluttdato for oljenæringen

Oljenæringen er en næring som sysselsetter tusenvis av nordmenn. Mange bedrifter langs kysten er avhengig av at Norge fortsetter å ha en olje- og gassnæring. 

- Det er uaktuelt for oss å sette en sluttdato for oljenæringen. Det er en næring med tusenvis av jobber, både i by og bygd. Det er en helt avgjørende industri for mange av de lokaleide små- og mellomstore bedriftene langs kysten, sier nestleder Bent Høie.

- Norsk industri er klimabevisst og er opptatt av å utvikle nye løsninger. Det utvikles nye og lønnsomme arbeidsplasser i tilknytning til olje- og gassektoren, sier Bent Høie.

Et bærekraftig velferdssamfunn

Sist gang Høyre diskuterte prinsipprogrammet var i 2008. Mye har skjedd siden den tid, og samfunnet har endret seg. Høyres prinsipper står likevel fast og disse verdiene står seg også i møte med fremtidens utfordringer.

- Tillit og respekt for enkeltmennesket. Frihet under ansvar, toleranse og mangfold er verdier som står seg også i møte med de nye utfordringene. Samfunnet har endret seg og derfor er det viktig å diskutere våre prinsipper, sier leder av programkomiteen og nestleder Jan Tore Sanner.

- Den teknologiske utviklingen gjør at vi kan løse utfordringer som vi ikke kunne løse for noen år siden. For et liberaltkonservativt parti så er det naturlig å være opptatt av forvalteransvaret. Det er viktig for oss å tenke på generasjonsperspektiv når vi tenker på fremtiden, sier Jan Tore Sanner.

Stor aktivitet i hele landet

Samtidig som Høyres landsmøte 2019 går av stabelen på fredag, så mobiliserer Høyre-folk rundt om i hele landet for å snakke med innbyggerne sine. 

- Det har vært stor aktivitet rundt i hele landet og folk har forberedt seg til helgen. Mange av de som skal delta på landsmøtet er ordførerkandidater. Dette for å gjøre folk kjent med de som kommer til å gå rundt med ordførerkjedet til høsten, sier generalsekretær John Ragnar Aarset.

Se pressekonferansen her: