I mål med opptrappingsplanen for rusfeltet

Stortingsrepresentant, Torill Eidsheim, på scenen under Høyres helseteknologiseminar
Opptrappingsplanen har ført til at stadig flere rusavhengige kommer i aktivitet og får jobb, i tillegg har antall årsverk innen rus og psykisk helse i kommunene økt med 2 500 siden 2016.
I statsbudsjettet for 2020 oppfyller regjeringen opptrappingsplanen for rusfeltet.

Å prioritere arbeidet med rus, psykisk helse, vold og traumer er et sentralt mål i regjeringens helsepolitikk. Disse områdene har tidligere ikke fått den oppmerksomhet og prioritering som utfordringene på området tilsier.

- Høyre har i regjering styrket rusomsorgen. Det er en riktig og viktig prioritering. Særlig fordi rusavhengige ikke er de som har ropt høyest og ergo ikke fått den hjelp og støtte de trenger, sier Torill Eidsheim.

Opptrappingsplanen har ført til at stadig flere rusavhengige kommer i aktivitet og får jobb, i tillegg har antall årsverk innen rus og psykisk helse i kommunene økt med 2 500 siden 2016. Antallet personer med rus- og psykisk helseproblematikk som er uten egnet bolig, er også kraftig redusert de siste årene.

Regjeringen foreslår ytterligere 150 millioner kroner til opptrappingsplanen gjennom kommunenes frie inntekter. Det betyr at vi overoppfyller opptrappingsplanens mål om 2,4 mrd. kroner mer til rusfeltet fra 2016 til 2020.

- Dette handler om enkeltmennesker. Folk som trenger en ny sjanse. Mange mangler en god bolig og har lite nettverk. Hjelpen de får er ofte dårlig koordinert. Da er veien tilbake til rusavhengighet kort. Derfor skal vi satse på bolig, arbeid og aktivitet og sørge for et mer helhetlig hjelpeapparat, sier Eidsheim.

Les flere saker fra statsbudsjettet her.