Verden er avhengig av mer samarbeid, ikke mindre

Ine Eriksen Søreide - Høyres landsmøte 2019
Høyre har vedtatt en resolusjon om utenrikspolitikk med muligheter for Norge. Her utenriksminister Ine Eriksen Søreide fra Høyres landsmøte 2019. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
I dag vedtok Høyres landsmøte en resolusjon om utenrikspolitikk med muligheter for Norge.

- Når verden blir mer uforutsigbar, må små land som Norge bygge opp under det som gir forutsigbarhet. Vi er helt avhengige av en verden der rett går foran makt og der samarbeid trumfer alenegang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksministeren la vekt på betydningen av internasjonale organisasjoner og avtaler, og at globale interesser også er norske interesser ettersom verden er så tett knyttet sammen.

Trapper opp innsatsen mot korrupsjon og for bedre skattesystemer

Høyre er opptatt av skattesystemer som oppmuntrer til investeringer, bidrar til å skape arbeidsplasser og som gir muligheter for alle. Internasjonalt samarbeid om skatt er helt nødvendig når verdensøkonomien er tett sammenvevd.

- Det er i Norges direkte interesse at fattige land får skatteinntekter slik at de blir satt i stand til å levere grunnleggende tjenester til egen befolkning og sørge for egen sikkerhet. Derfor trapper regjeringen opp den skatterelaterte bistanden og vil bruke over 300 millioner kroner på dette i 2019, fortsetter utenriksministeren.

Ett år tidligere enn planlagt oppfyller Norge dermed løftet som ble gitt i Addis Tax Initiative i 2015, som la opp til at landene skulle doble skattebistanden innen 2020. Dette er utviklingspolitikk som virker. Dette er politikk som både gir økt stabilitet, trygghet og økonomisk utvikling for fattige land.

Ut mot utenrikspolitisk risikospill

Høyre er opptatt av å bevare det multilaterale systemet som gir forutsigbarhet for Norge og for norske bedrifter, særlig i en verden som er mer uforutsigbar enn før. På venstresiden i norsk politikk derimot, er det flere partier som tar til orde for at vi skal melde oss ut av alliansefellesskap eller gjøre endringer i avtaler som er helt grunnleggende for Norge og Norges interesser.

- Når Senterpartiet vil at vi skal gå bort fra EØS-avtalen, eller når SV og Rødt vil melde Norge ut av NATO, er det utenrikspolitisk risikospill. Det er ikke nye toner fra noen av disse partiene, men det er nytt at Arbeiderpartiet for eksempel ikke tar ansvar for å frede EØS-avtalen. Vi trenger noen ansvarlige voksne i venstresidens hus, avslutter utenriksministeren.

Høyre skal fortsette å være den fremste forkjemperen for det multilaterale systemet. For det er Norge, som et lite land, i en uforutsigbar verden, helt avhengig av.