Informasjon om bompengeforhandlingene

Erna Solberg i blått. Foto.
Siden før sommeren har Høyre diskutert ulike løsninger på bompengesituasjonen og kollektivutfordringene med de andre regjeringspartiene. 

I dag har Erna Solberg presentert et forslag til løsning som balanserer hensynet til at strikken i bompengespørsmålet er strukket langt og hensynet til bedre kollektivløsninger i og rundt byene. Vi håper dette er en løsning som kan få enighet blant alle de fire partiene.

I de store byene betaler staten nå 50 prosent av utbygging av infrastruktur for store kollektivprosjekter. Det var aldri den rødgrønne regjeringen villig til. Forslaget i skissen statsministeren har presentert innebærer at staten tilbyr en økning av det statlige bidraget til 66 %. Økningen fordeles likt mellom reduksjon i bompenger og satsing på kollektiv for de kommunene som takker ja. Videre foreslår Høyre at det brukes over en halv milliard kroner på billigere kollektivtrafikk, bedring av kollektivtilbudet i distriktene og bedre tog-tilbud, med blant annet flere sovevogner og flere togavganger på enkelte strekninger. 

Forslaget innebærer dessuten 1,4 milliarder kroner årlig til reduksjon av bompenger på veier utenom de store byene. Dette betyr at en rekke prosjekter over hele landet enten får takstreduksjon eller fjerning av bompenger. Blant annet skal E8 i Tromsø bygges i vestre trasé uten bompenger.

Vi mener dette er et tilbud som ivaretar hensynet til både bilistene og klima, og som er i tråd med Høyres ønske om moderasjon i bompengene og økt satsing på kollektivtrafikk. Vi håper dette er en skisse som kan få enighet blant alle de fire partiene.

Samtidig er vi nå midt i en viktig lokalvalgkamp, hvor det er de lokale sakene og de lokale kandidatene som bør avgjøre. Velgerne skal vite at en stemme til Høyre betyr satsing på kvalitet og valgfrihet i barnehage, skole og omsorg. Det vil gi lavere eiendomsskatt og en ja-holdning til folk og bedrifter. Nå skal vi bruke dagene frem til valget for å mobilisere velgerne, slik at flest mulig får gleden av å bo i en Høyre-styrt kommune.