Ingen skal være kasteballer mellom kommuner og sykehus

Bent Høie. Foto.
- Ingen skal være kasteballer mellom sykehus og kommune. Vi vil ha slutt på svingdørspasienter, sier helseminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Vi vil ha slutt på svingdørspasienter. Ingen skal være kasteballer mellom sykehus og kommune. Sykehus og kommuner ser ofte på hverandre som parter og ikke som partnere.

I dag samarbeider ikke kommuner og sykehus godt nok om pasientens helsetjenester. Derfor inngår regjeringen og KS nå en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. De mest sårbare pasientene skal prioriteres.

- Det er de mest sårbare pasientene som lider oftest under et sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok. Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Vi prioriterer de fire pasientgruppene som oftest opplever å være kasteballer i systemet, sier helseminister Bent Høie.

Disse fire pasientgruppene skal prioriteres i helsefellesskapene:

  • Barn og unge
  • Pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengige
  • Skrøpelige eldre
  • Personer som har flere kroniske lidelser

Helsefellesskapene går ut på at sykehusene og kommunene  skal ha et felles ansvar for pasienten, og skal lage planer for hvordan de skal samarbeide. Sykehus og kommuner skal ikke lengre kunne peke på hverandre.

- Når pasienter skal overføres fra sykehus til kommune er det svært viktig med samarbeid mellom alle de ulike aktørene som har ansvar for pasientens helse. Lykkes vi med det vil pasientene få bedre oppfølging og større trygghet, sier Høie.

For eldre som skal fra sykehus til sykehjem er det også viktig for pårørende å vite at de blir godt ivaretatt.

Helsefellesskapene skal organiseres på tre nivåer:

  • I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede strategiske retningen.
  • I det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles.
  • På det tredje er faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.
 

Helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem for Stortinget senere i høst. Her kan du lese mer.