Jobbfesten fortsetter

To menn i arbeidsuniform og hjelm. Foto.
De fleste nye jobbene blir skapt i privat sektor
Det er skapt over 58 000 nye jobber det siste året. Det viser ferske tall fra SSB.

– Dette er en gledelig utvikling! Flere mennesker i arbeid betyr at flere kan forsørge seg og sine og blir inkludert. Når bedrifter skaper verdier, får vi også mer penger å bruke på vår felles velferd, sier Henrik Asheim, Høyres finanspolitiske talsperson.

Gode tider i norsk økonomi

Den største økningen er i privat sektor og offentlig eide selskaper. Også lønnsveksten fortsetter: I 2. kvartal 2017 og 2018 økte den avtalte lønnen med henholdsvis 2,1 prosent og 2,5 prosent.

– Disse nye tallene fra SSB viser at den gode trenden i norsk økonomi fortsetter: Arbeidsledigheten er rekordlav, norsk industri melder om rekordinvesteringer, gjennomsnittslønnen har økt hvert år siden 2016 og færre kvinner jobber deltid, fortsetter Asheim.

Asheim reagerer derfor på det han kaller svartmaling fra Arbeiderpartiet.

– Det går svært bra i norsk økonomi. Det er derfor veldig rart å være vitne til Arbeiderpartiets og resten av venstresidens krisemaksimering av norsk økonomi og arbeidsliv. Jeg tror det er svært få nordmenn som kjenner seg igjen i svartmalingen.

Må inkludere enda flere

Regjeringen lanserte inkluderingsdugnaden i fjor og statsministeren har flere ganger oppfordret arbeidsgivere til å ringe Nav før de ringer utlandet for arbeidskraft.

– Det viktigste tiltaket for å sikre små forskjeller i Norge, er at flere får delta i arbeidslivet, mener Asheim.

At flere kvalifiserer til en jobb, er et av Høyres viktigste prosjekter. Det skal alltid skal lønne seg å jobbe og Nav må arbeidsrettes. Målet er at ingen skal bli ufrivillige passive trygdemottakere

Ved å inkludere flere i arbeidsmarkedet, sikrer vi fremtidens arbeidsplasser.

– Vi gjennomfører et løft i skolen og arbeidsmarkedet, slik at elever lærer mer, færre faller fra og for at ingen skal oppleve at de går ut på dato. Ikke minst gjennomfører vi en inkluderingsdugnad, som gjør at flere blir inkludert i arbeidsmarkedet. Slik sikrer vi fremtidens arbeidsplasser, slik skaper vi verdier, og vi sikrer at barnebarna våre får nyte like godt av velferdsstaten slik vi gjør i dag, avslutter Asheim.

SSB: Over 58 000 flere jobber