Kommer pelsdyrbøndene i møte

Margunn Ebbesen innfelt på bilde av en norsk gård.
- Det er ikke Høyres primærstandpunkt å legge ned pelsdyrnæringen. For Høyre har det vært viktig at når vi først gjør dette, så må det skje på en ryddig og anstendig måte. Det skulle bare mangle at staten kompenserer bøndene for de faktiske kostnadene, sier Høyres landbrukspolitiske talsperson Margunn Ebbesen.
Regjeringspartiene Høyre, FrP, Krf og Venstre er enige om erstatning til pelsdyrbøndene.

Næringskomiteens flertall, regjeringspartienes medlemmer fra Høyre, FrP, Venstre og KrF har kommet til en enighet om pelsdyrerstatning. Vi kommer pelsdyrbøndene i møte på flere punkter: 

  • Riving/opprydding: Vi ber regjeringen ta et større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til rivning og opprydding av pelsdyrhus i drift.
  • Kompensasjon for ikke-realiserbar kapital: Vi ber regjeringen styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon (basert på bokført verdi) som hensyntar gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast 
  • Omstilling/pensjon: I tillegg til de 100 mill kroner i omstillingsmidler, ber vi regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år

De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen er å forstå som en overslagsbevilgning.

 
- Jeg har stor sympati med bøndene, og har hele tiden jobbet for en god kompensasjonsordning og gode muligheter for omstilling. Dette har vært en vanskelig sak for Høyre, men jeg er glad for at vi nå kommer bøndene i møte på flere av områdene de etterlyste. Vi skal ta hensyn til enkeltmenneskene i næringen, og går derfor inn for individuell behandling av hver enkelt sak, sier Margunn Ebbesen, landbrukspolitisk talsperson og medlem av næringskomiteen for Høyre. 
 
- Det er ikke Høyres primærstandpunkt å legge ned pelsdyrnæringen, men dette er et kompromiss vi har inngått i regjeringsforhandlinger og det forholder vi oss selvsagt til. For Høyre har det vært viktig at når vi først gjør dette, så må det skje på en ryddig og anstendig måte. Det skulle bare mangle at staten kompenserer bøndene for de faktiske kostnadene, avslutter Ebbesen.