Politidistriktene har fått mer politi

Stortingsrepresentant Peter Frølich innfelt i et bilde av politifolk i uniform
- Politiet over hele landet har fått over 1650 rene politistillinger fordelt på landets 12 politidistrikt.
I Dagbladet 20. mai kan man lese at "storbyene støvsuger distriktene for politifolk - halve landet taper". Det som er riktig er at vi har fått over 1650 rene politistillinger over hele landet.

I Dagbladet 20. mai kan man lese at «storbyene støvsuger distriktene for politifolk – halve landet taper». Dagbladet viser til at rundt halvparten av alle landets kommuner har fått mindre politi de siste to årene. 

- Det som er riktig er at vi har fått over 1650 rene politistillinger fordelt på landets 12 politidistrikt. Hvilken kommune de forskjellige politifolkene er ansatt i er egentlig ganske uinteressant siden det kun er en formalitet, sier Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich. 

- Disse tallene viser hvor politifolk har sitt formelle arbeidssted, men ikke hvor de faktisk utfører jobben. Politibilen er det nye lensmannskontoret og det ruller på tvers av kommunegrenser, fortsetter Frølich. 

Kriminaliteten har endret seg

Kriminaliteten har endret seg drastisk på få år. Tradisjonell vinningskriminalitet har gått ned mens seksuallovbrudd har gått opp over 70 prosent siden 2014. Mye av kriminaliteten skjer på nettet og der må politiet være tilstede. Telenor sitt barnepornofilter slår inn 15 000 ganger daglig. Endringene vi ser i politiet nå er en ønsket utvikling og et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge. Snart har alle politidistriktene sin egen nettpatrulje. 

- I dag betyr nærpoliti to ting; synlig politi i gatene og synlig politi på nett. Det hjelper lite at en politibil kjører forbi når barn blir utsatt for alvorlig kriminalitet via datamaskinen hjemme. Politiet må være der kriminaliteten skjer, avslutter Frølich. 

Lurer du på hvor mange nye stillinger ditt politidistrikt har fått i denne regjeringsperioden? Se tabellen under!

Distrikt/særorgan

Politi

Jurister

Sivile

Sum alle

Oslo politidistrikt

359

51

10

420

Øst politidistrikt

187

32

54

272

Innlandet politidistrikt

118

2

8

129

Sør-Øst politidistrikt

79

10

-23

66

Agder politidistrikt

71

8

7

87

Sør-Vest politidistrikt

199

10

19

227

Vest politidistrikt

90

21

-10

101

Møre og Romsdal politidistrikt

81

6

-17

70

Trøndelag politidistrikt

112

10

15

137

Nordland politidistrikt

57

8

-19

46

Troms politidistrikt

71

5

15

91

Finnmark politidistrikt

46

1

30

76

Sum politidistrikt

1469

164

89

1721

Sum POD, særorgan, PST mm.

209

13

887

1109

SUM

1678

176

976

2830