Kortidsutleie blir enklere

Mari Holm Lønseth innfelt
Det skal fortsatt være mulig å leie ut leiligheten sin på kortidsbasis – så lenge det ikke går ut over bomiljøet

Stortinget, med Høyre spissen, sørget denne uken for at det fortsatt skal være mulig å leie ut leiligheten sin på kortidsbasis – så lenge det ikke går ut over bomiljøet.

Stortinget har vedtatt å innføre nye regler om korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven. For borettslag åpnes det nå opp for korttidsutleie i inntil 30 døgn per år uten styrets godkjenning. I eierseksjonssameier kan man heretter leie ut inntil 90 døgn per år, men sameier får lov til å gjøre lokale tilpasninger fra 60 til 120 døgn.

–Denne klargjøringen av regelverk vil sørge for bedre bomiljøer og færre unødvendige konflikter, samtidig som vi sikrer at folk kan drive korttidsutleie av egen bolig for eksempel gjennom Airbnb, sier Høyres boligpolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth.

Takene gjør det mulig å drive med korttidsutleie og få glede av delingsøkonomiens avkastningsmuligheter.

En gjennomsnittlig Airbnb-vert driver utleie i omtrent 25 døgn per år. Dette vil derfor ikke har stor betydning for den enkelte privatperson som driver utleie mens man er på ferie, og det vil fortsatt være fullt mulig å benytte seg av de godene delingsøkonomien gir.

–Vi har nå funnet en god balanse, hvor vi også tar godt vare på folks bomiljøer, fortsetter Lønseth.

For Høyre har det vært viktig å forhindre den mest intense korttidsutleievirksomheten, den som fører dårlige naboforhold og dermed et dårligere bomiljø.

–Selv om forslaget primært skal forhindre at profesjonelle aktører driver «leilighetshoteller» i boligsameier, må også privatpersoner forholde seg til grensene, fortsetter Lønseth.

Reglene gjelder ikke for vederlagsfritt utlån, utlån av fritidsbolig, langtidsleie eller utleie av deler av boligen.

– Siden den nye regelen ikke skal gjelde for utleie av deler av boligen, er det fortsatt fritt frem for å leie ut for eksempel ett rom mens man selv bor i boligen. Det er også fullt ut mulig å drive langtidsutleie av boligen som før, sier Lønseth.

Indirekte kjøp forbys

Eierseksjonsloven har forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie. Regelen er hovedsakelig begrunnet i hensynet til sameiets bomiljø.  En høy utleieandel kan gi et dårligere bomiljø sammenlignet med om seksjonseierne selv bor i boligene.

Det har imidlertid vist seg at det er lett å gå klar av dagens forbud ved «indirekte kjøp», for eksempel ved å etablere ett eller flere selskaper som står for kjøpene. 

– Vi utvider nå regelen slik at den forbyr indirekte kjøp, og jeg håper og tror at også dette vil kunne bidra til bedre bomiljøer, avslutter Lønseth.