Kulturturisme: Til begeistring og besvær

Høyres kulturnettverk har møte på Stortinget
Kristin Ørmen Johnsen (til venstre i bildet) er Høyres kulturpolitiske talskvinne og leder av kulturnettverket.
25 engasjerte medlemmer i Høyres kulturnettverk møttes på Stortinget 4. april for vårens kulturnettverksmøte. Temaet denne gangen var kulturturisme.

Høyres kulturpolitiske talskvinne, og leder av kulturnettverket, Kristin Ørmen Johnsen ønsket velkommen. I sin innledning la hun vekt på bakgrunnen og ønskene for nettverket:

- Ambisjonen til nettverket er å gi faglig påfyll, å sette kultur og kulturpolitikk på dagsorden i både kommune- og fylkespolitikken. De nye regionene må løfte kultur, også som næring. Det er på tide at Høyre virkelig tar over stafettpinnen som det store kulturpartiet.

Hva skal til for å lykkes?

Inviterte innledere var John G. Bernander som snakket generelt om kulturturisme, og viste til regjeringens strategi for kulturturisme. Han pekte blant annet på at vi i dag har utfordringer knyttet til tilgjengelighet, for eksempel åpningstider. Tilgjengelighetsutfordringer knyttes også til språk, digital tilgjengelighet og synlighet i offentligheten.

Avdelingsdirektør Gaute Jacobsen og formidlingskoordinator Line Kjølberg ved Østfoldmuseene innledet om hvordan museene på utsiden av de store byene uten stort naturlig tilsig av tilreisende, jobber med å skape et kulturbasert reiseliv.

Den tredje og siste innlederen var Eva Gran, som er leder for omvisningen og turistkontakt ved Den Norske Opera og Ballett. Hun fortalte om hvordan en stor nasjonal kulturinstitusjon jobber med kulturturisme – både opp mot et lokalt, nasjonalt og internasjonalt publikum.

Innlederne var alle opptatt av å få frem at kulturturisme er en næring med stort potensiale. Men for å lykkes må det være en mer bevisst holdning til kulturturisme som næring. Det innebærer blant annet at det offentlige må jobbe sammen med de private aktørene for å finne gode løsninger. Vi må finne måter å tjene penger på som gir videre utvikling for bransjen.

Engasjerte medlemmer

Etter innledningene var det engasjerte gruppediskusjoner over temaet og om arbeidet videre i nettverket.

Ørmen Johnsen var fornøyd, og oppsummerte avslutningsvis: - Nettverket skal være et sted for kulturfaglig påfyll. Både fra eksterne og fra medlemmene selv. For det er ingen tvil om at det er en stor kulturfaglig kompetanse, og ikke minst et stort kulturpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Jeg gleder meg til arbeidet fremover!