Ledigheten går ned og investeringene går opp

Arbeidspolitisk talsperson i Høyre Heidi Nordby Lunde
Arbeidspolitisk talsperson i Høyre Heidi Nordby Lunde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Arbeidsledigheten fortsetter nedover, samtidig melder bedrifter om den høyeste veksten siden 2012. Det går svært bra i norsk økonomi, både i distriktene og i byene.

De nye tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en arbeidsledighet på 3,2 prosent i april, justert for sesongvariasjoner. Dette er 16 000 færre arbeidsledige enn i januar. Nedgangen kommer i hovedsak blant personer over 24 år.

Bedre tider over hele landet

Hele Norge nyter godt av de gode tidene, og det gjelder spesielt distriktene. De fylkene med færrest arbeidsledige er Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Oppland. Det er svært gledelig det går så bra i distriktene, sier arbeidspolitisk talsperson i Høyre Heidi Nordby Lunde.

- Veksten er spredd fra nord til sør, bare det siste året er det skapt nesten 60 000 nye jobber, og de fleste av dem i privat sektor.

Også antall sysselsatte øker – det er nå 14 000 flere personer i arbeid enn i januar.

- Vi er inne i en god konjunktur for jobbskaping. Da er det viktig at gode rammevilkår bidrar til å fremme nettopp verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor over hele landet, mener Lunde.

Må inkludere flere

Nå som det er gode tider i norsk økonomi, må vi bruke disse tidene til å inkludere enda flere i arbeidslivet. Enten det gjelder utviklingshemmede eller personer med hull i CVen, har Lunde er klar oppfordring til arbeidsgivere:

- Jeg sier som statsministeren: Ring Nav før du ringer utlandet! Det er mange bedrifter som trenger arbeidskraft nå, og det er en gyllen mulighet til å få flere ut av isolasjon og inn i et arbeidsfellesskap. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet.

Ute av «oljeskyggen»

Norsk arbeidsliv har lenge vært preget av olje og gass, og vi ble hardt rammet av oljekrisen i 2014. Nå ser vi at de gode tidene har spredd seg videre til andre næringer, som skogbruk, sjømat, reiseliv, industri og bygg og anlegg. Men det er fortsatt mer enn nok utfordringer å ta tak i, ifølge Lunde.

- I møte med flere eldre, ny teknologi og klimaendringer, trenger Norge å skape enda flere jobber. Det nye arbeidslivet må være grønt, smart og nyskapende.